Ključevi i ugovori za 10 stanova dodjeljeni su za potrebe stambenog zbrinjavanja u Vukovaru

U Vukovaru u Ulici 204. vukovarske brigade uručeni su ključevi i potpisani ugovori o najmu za 10 državnih stanova Nacionalnog programa stambenog zbrinjavanja koji se provodi u skladu sa Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima za potrebe stambenog zbrinjavanja i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području jedinice lokalne samouprave. Ključevi i ugovori o najmu državnih stanova dodjeljeni su za potrebe stambenog zbrinjavanja djelatnika Ministarstva obrane i javnih službi u gradu Vukovaru.

Aktivnih nekretnina koje se odnose na obiteljske kuće i stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na području Grada Vukovara je 2 412 od čega 124 kuće i 2 288 stanova.

Izgradnjom i obnovom stambenih zgrada te pojedinačnom obnovom i sanacijom stanova u razdoblju od 2016. do 2021. godine stambeno je zbrinuto davanjem u najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske 810 korisnika prema listama prvenstva, 58 potrebitih djelatnosti u gradu Vukovaru, 14 žrtava nasilja u obitelji, te 4 izvanredno i hitno stambeno zbrinute obitelji.

Na svečanoj dodjeli Ugovora korisnicima kadrovskog stambenog zbrinjavanja pored državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordana Hanžeka nazočili su saborski zastupnik Nikola Mažar i pročelnica Ureda gradonačelnika grada Vukovara Ivana Mujkić.

” Do kraja godine ćemo završiti još 21 stan u Ulici Ive Tijardovića iz regionalnog programa te nastavljamo istim tempom i dalje. Mogu najaviti novi program koji se razvija kroz Središnji državni ured, a to je Program suzbijanja energetskog siromaštva. To su zgrade koje su u privatnom vlasništvu, višestambene zgrade, 413 njih na području cijele Republike Hrvatske, a tri su na području grada Vukovara i to govori kako je u Vukovaru puno više toga obnovljeno nego u ostalim dijelovima područja pod posebnoj državnoj skrbi ”, rekao je državni tajnik Hanžek..