KBC Zagreb: Najavljeno osnivanje prvog mobilnog prihijatrijskog tima

Na Dan prava osoba s duševnim smetnjama u srijedu je u KBC-u Zagreb započela “Antistigma promidžba”, u sklopu koje je najavljeno osnivanje prvog multidisciplinarnog mobilnog tima u Klinici za psihijatriju KBC-a Zagreb, koji bi od listopada trebao početi pružati potrebnu skrb duševnim bolesnicima u njihovim domovima.

Tim će biti sastavljen od psihijatra, psihologa, medicinske sestre i socijalnog radnika, a cilj je da se rehabilitacijski dio skrbi o duševnim bolesnicima premjesti iz bolnice u širu društvenu zajednicu i time poboljša kvalitetu života tih osoba.

Duševni poremećaji u Hrvatskoj su u porastu, a naročito raste pojavnost depresije i anksioznih poremećaja, što je posljedica ubrzanog i stresnog načina života, rekla je predstojnica Klinike Alma Mihaljević Peleš.

Negdje oko 15 posto osoba u populaciji pati od depresije, od toga dvostruko više žena nego muškaraca. Što se tiče bolničkog liječenja, najviše bolesnika hospitalizira se zbog mentalnih bolesti, pojaviše zbog alkoholizma, zatim shizofrenije, na trećem je mjestu depresija, a iza toga ostali duševni poremećaji.

Patronažna služba za psihičke bolesnike

Najveći problem takvih bolesnika je rehabilitacija i povratak u normalan život nakon liječenja, pa se zato i ide s projektom formiranja mobilnih timova, kao oblik patronažne službe za psihičke bolesnike, rekla je Mihaljević Peleš.

“Pacijent s duševnim poremećajima ne želi ići u bolnicu, pa će tim sastavljen od liječnika, medicinskih sestara i socijalnih radnika ići u obitelj kako bi zbrinuli taj dio populacije, kojoj će se na taj način također omogućiti dostupnost zdravstvene zaštite”, dodala je.

Koordinatorica projekta na Klinici za psihijatriju Martina Rojnić Kuzman ističe da se taj projekt provodi u okviru projekta Recover-E financiranog iz EU fonda Obzor 2020, koji se provodi u 11 zemalja sa ciljem pronalaska optimalnog načina liječenja za bolesnike s duševnim oboljenjima.

“Cilj nam je organizirati takav tim na Klinici i evaluirati njegovu učinkovitost u našem zdravstvenom sustavu. Na razini Hrvatske već djeluju tri takva tima, a na našoj Klinici je u osnivanju i započet će s radom od listopada. Uz psihijatra, psihologa, socijalnog radnika i medicinsku sestru tu su i ljudi koji su imali duševnu bolest i uspješno su rehabilitirani”, rekla je Rojnić Kuzman.