KARTA: Evo gdje još gori u Dalmaciji

DUZS

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) objavila je stanje na požarištima u Hrvatskoj do 21:30.

Zadarska županija

Aktivan je požar na Velebitu – predio Ćelavac, Modrići, Tulove grede, Sv. Rok za koji je ŽVOC Zadar zaprimio dojavu 12. kolovoza u 13:50 sati. Opožarena je veća još neutvrđena površina različitog raslinja. Na požarištu su prisutna povremena izdimljavanja, ali je požar pod nadzorom gasitelja. Na terenu dežuraju pripadnici DVD-a Jasenice.

Na širem benkovačkom području aktivno je više požara (na području Popovići, Brgud, Lisičići, Podgrađe, Kožlovac, Ceranje – Vrana, Lepuri, Kašić, Pristeg, Slivnica, Sikovo-Raštane, koji su dojavljani sinoć oko 20:00 sati. Na terenu su sve snage s područja Benkovca i Biograda, DIP Split, DIP Zadar, 72 vojnika NOS-a HKoV-a te izvanredne dislokacije iz Šibensko-kninske županije 6/2, Karlovačke županije 2/1, Zagrebačke županije (s požara Promina preusmjereni na ovaj požar) 14/5, Krapinsko-zagorske županije 18/4 vozila, Primorsko-goranske županija 17/5 vozila, Sisačko-moslovačke županije 24/5, pripadnici DIP-a Dubrovnik te dislokacija Dubrovačko – neretvanske županije 15/5. Zatražene su i dodatne snage s kontinenta. Iz zraka požar su tijekom dana gasila 4 Canadaira i 4 AirTractora. Većina požara na benkovačkom području je aktivna.

Požar na lokaciji Turanj kod Sv. Filip i Jakov, za koji je dojava zaprimljena 20. kolovoza u 19:50 h, lokaliziran je danas u 9:00 sati. U gašenju su sudjelovali JVP Zadar, DVD Sv. Filip i Jakov, DVD Sukošan i DVD Galovac te 3 Canadaira i 4 AirTractora

Splitsko – dalmatinska županija

Požar raslinja na području Svilaje između Pribuda i Milešina (Crivac – Čavoglave) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 12. kolovoza u 14:54 sati, a koji se je kasnije proširio i prema drugim mjestima i zaseocima te na područje Šibensko-kninske županije, povremeno se aktivira, ali je pod nadzorom gasitelja. Dežurstvo na požarištu obavljaju pripadnici DVD-a Ružić (4 vatrogasca s dva vatrogasna vozila).

Požar na otoku Hvaru, rt Kabal kod Starog Grada, za kojeg je dojava zaprimljena danas u 11:15 sati, pod nadzorom je gasitelja. Na terenu su tijekom dana požar gasile snage s otoka Hvara: DVD Hvar (22/5), DVD Stari Grad (25/6), DVD Jelsa (15/4) te dislokacija s kopna: DVD Split (3/1), DVD Vranjic (3/1), DVD Omiš (6/1), DVD Dugi Rat (5/1), DVD Kaštela, DVD Mladost i DVD Gomilica s ukupno (7/2), DVD Trogir (3/1), JVP Trogir (4/2) + sezonci (5) i JVP Sinj (6/1). Iz zraka su požar gasila 3 Canadaira i 2 helikoptera Prijevoz trajektom vatrogasaca do otoka osigurao je DUZS-a (koordinacija preko Vatrogasnog operativnog središta.

Šibensko – kninska županija

Požar raslinja na području Promine kod Razvođa, za kojeg je županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik dojavu zaprimio 17. kolovoza u 14:58 sati, ponovno je aktivan na dijelu kod Trbounja, potrebna je evakuacija stanovnika iz zaseoka Bibići i Lišnjak. Požar se brzo širi. Na terenu su snage iz Šibensko-kninske županije i pripadnici Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik.
Aktivni su požari na lokacijama Kistanje, dva požara – kod vodotornja i Ivoševci kod jezera Brbinj (dojave zaprimljene 20. kolovoza u 23:04 sata i 21. kolovoza u 14:58 sati. Na terenu su snage iz Šibensko-kninske županije, a tijekom dana su bila angažirana 2 helikoptera. Oba požara su aktivna.

Ličko – senjska županija

Požar na lokaciji Jablanac, Starčevića Podi, za kojeg je dojava zaprimljena 18. kolovoza u 6:45 sati, lokaliziran je u 07:30 sati. Gasili su ga pripadnici JVP Senj i snage iz Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije (25).