Karlovac: Država općinama dala na uporabu nekretnine za projekt “Dodir civilizacije”

Karlovac: Država općinama dala na uporabu nekretnine za projekt "Dodir civilizacije"

Republika Hrvatska dala je na uporabu općinama Bosiljevo, Rakovica, Josipdol i Cetingrad nekretnine za projekt „Dodir civilizacija“ kojim se želi objediniti, obnoviti i staviti u funkciju povijesne lokacije starih gradova, a ugovori o davanju nekretnina potpisani su u srijedu u Karlovcu.

 Četiri ugovora državni tajnik Tomislav Boban potpisao je u uredu župana s načelnicima Općina Bosiljevo – Josipom Kasunom za dvorac Bosiljevo, Cetingrad – Marinom Kalić za tvrđavu Cetin, Josipdol – Zlatkom Mihaljevićem za Stari grad Modruš te Rakovica – Franjom Franjkovićem za Stari grad Drežnik.

 Potpisivanju su nazočili i karlovački župan Damir Jelić sa zamjenicama te gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

  Projektom “Dodir civilizacija”, kazao je župan Jelić, povezuje se deset utvrda u Karlovačkoj županiji, a ishodište im je, u širem kontekstu, karlovačka Zvijezda, najstariji i središnji dio grada Karlovca, tzv. karlovačka tvrđava, izgrađena u 16. stoljeću kao renesansni fortifikacijski sustav karakterističnog šesterokrakog oblika.

 Njihovim povezivanjem sa starim gradovima Dubovcem, ogulinskim Kaštelom, Ozljem, Netretićem i Novigradom, uz značajna ulaganja stvorit će se nova turistička atrakcija Karlovačke županije, s posebnim naglaskom na povijesni značaj tih dvoraca i burgova, a posebno na dio povijesti povezane sa Zrinskima i Frankopanima, koja nam kao Hrvatima služi na čast, istaknuo je Jelić.

 “Ovo davanje starih gradova na neograničeno raspolaganje nije kukavičje jaje, iako se tako možda čini s obzirom na zapuštenost tih objekata i ogromne investicije u njihovo uređenje. Ali, jamčim da će i Županija biti integralni dio svakog od ovih projekata, a uvjereni smo da je ovo prenošenje prava raspolaganja taj prvi i pravi korak za dug, ali na kraju i te kako plodonosan put”, kazao je Jelić. Napomenuo je da bi za njegovu provedbu trebalo možda i 80 milijuna eura.

 Pravih zamaha nije ni moglo biti, dodao je Jelić, a ovim danas potpisanim ugovorima općine više nemaju zavezane ruke, a sve dalje umnogome će ovisiti o njihovim idejama i projektima oko obnove i osmišljenja modela korištenja tih objekata u razvoju kontinentalne turističke ponude.

 Kao pozitivan primjer spomenuo je kontinuirana 20-godišnja ulaganja u obnovu staroga grada Novigrada.

 Svi su ovi ugovori u funkciji razvoja Karlovačke županije i oživljavanja zapuštene državne imovine, istaknuto je na potpisivanju.

 Državni tajnik Boban kazao je da on posebno podržava razvoj kontinentalnog turizma, a u podršci u realizaciji nekih odličnih ideja i prijedloga došlih iz Grada Karlovca, išlo se čak i u izmjene nekih zakona, dodao je.

 Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić podsjetio je da je unatrag dviju godina Ministarstvo državne imovine Gradu predalo na raspolaganje atraktivan prostor bivše vojarne Luščić, bivšu vojarnu u Gornjem Mekušju, uz uvjet da se ona pretvori u poduzetničku zonu, te u sklopu socijalnog programa 11 stanova koji su predani na korištenje socijalnim slučajevima.

 Načelnici općina složili su se da će im ovim potpisivanje ugovora biti daleko lakše provoditi aktivnosti u skladu s novcem Ministarstva kulture. Također traže od hrvatskih pregovarača s EU da se izbore kako se ovakvi projekti, uz sinergiju općina, županija i države, u idućoj financijskoj perspektivi EU-a mogu financirati sredstvima iz EU-fondova.