Javni poziv Općine Brinje

Općina Brinje objavila je ovih dana Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u 2023. godini na području Općine Brinje.

Kako stoji u Javnom pozivu za ovu namjenu Općina je planirala izdvojiti 35 172 € koji će se raspodijeliti na prihvaćene ponude vezane uz kulturu, školstvo i obrazovanje te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u drugim područjima djelovanja koji služe za opće dobro.

Rok za podnošenje prijava je do 30. veljače 2023., uz priloženu dokumentaciju objavljenu u Javnom pozivu.

N