Javni poziv Ministarstva turizma za razvoj javne turističke infrastrukture

Fotografija: Sendi Smoljo (arhiva)

Ministarstvo turizma objavilo je ‘Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava’ temeljem ‘Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini’, za koji je osigurano 20 milijuna kuna.

Sredstva iz Fonda namijenjena su javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla).

Ministarstvo sufinancira do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 (dvjesto tisuća) kn, dok je maksimalni iznos 1.000.000,00 (milijun) kn. Za centre za posjetitelje i interpretacijske centre taj iznos kreće se od minimalno 100.000,00 (sto tisuća) kn do maksimalno 1.000.000,00 (milijun) kn potpore. Također, Ministarstvo sufinancira izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma županije sa standardima do 50.000,00 (pedeset tisuća) kn, a uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla od 100.000,00 (sto tisuća) kn do 400.000,00 (četristo tisuća) kn.

Javni poziv otvoren je do 15. rujna 2017. godine. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce mogu se pronaći na službenim web stranicama Ministarstva turizma pod kategorijom Javni pozivi, gdje će se objaviti rezultati.

Izvor financiranja predmetnog javnog poziva je Fond za razvoj turizma, odnosno izvanproračunski prihod Ministarstva turizma od naknada za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.