Izglasana Istanbulska konvencija

Ona je usvojena s 110 glasova ZA, 2 suzdržana i 30 protiv.

“Bit ove koncencije je zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji. Moramo jasno kazati – Republika Hrvatska smatra da ovom konvencijom ne preuzima obvezu da u svoj zakonodavni okvir uvodi rodnu ideologiju.

Ova interpretativna izjava vlade pokazuje da vlada smatra da je Konvencija u skladu s Ustavom”, kazao je premijer Andrej Plenković.