Ivan Celjak održao sastanak s predstavnicama institucionalne skrbi o starijim i nemoćnim osobama

U Sisku je održan sastanak na inicijativu saborskog zastupnika Ivana Celjaka s predstavnicama institucionalne skrbi o starijim i nemoćnim osobama s područja Sisačko-moslavačke županije, iz Siska, Petrinje i Gline.

Stanovništvo Sisačko-moslavačke županije sve je starije, usporeni su demografski trendovi, rađa se manje djece, ubrzan je tempo života, a skrb o starijim i nemoćnim osobama većim dijelom organizirana je kroz institucionalni smještaj.

Domovi za starije i nemoćne osobe u Sisku, Petrinji i Glini pretrpjeli su znatna oštećenja, a korisnici iz Petrinje i Gline privremeno su izmješteni u Lječilištu Topusko do obnove objekata.
Izrađeni su elaborati s troškovnicima, u Dom u Sisku bit će potrebno uložiti 3 milijuna kuna, kao i u Petrinjski dom 3,5 milijuna kuna s PDV-om. Rok za dovršetak radova u Petrinji je 120 dana, no ravnateljica Magdalena Komes je optimistična i nada se da će se korisnici i ranije vratiti u svoje prostorije. Najveća šteta je na Domu za starije osobe u Glini gdje je elaborat također gotov, procjena štete je preko 10,5 milijuna kuna bez PDV-a, jer su teško oštećeni nosivi zidovi, a dodijeljene su dvije kategorije oštećenja, kategorija 3 značajno do teško oštećenje te kategorija 2 srednje umjereno oštećenje.

Ravnateljica Renata Tominović-Ceković saborskog zastupnika informirala je o situaciji vezanoj uz potrebne radove i smještaj korisnika te o statusu projekta “Uključi se” za koje je osigurano gotovo 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Osim obnove oštećene zgrade, u Glini svakako postoji potreba za proširenjem smještajnih kapaciteta i to je idući zadatak, proširenje za još 26 smještajnih kapaciteta. 

Danas kreću radovi u Domu u Petrinji, oprema koja je smještena u kuhinji je neoštećena što je dobro, tako da će se odmah po završetku građevinskih radova moći pripremati topli obroci.
U Domu za starije i nemoćne osobe u Sisku oštećenja zidova ne ometaju svakodnevno funkcioniranje, no potrebno je izvršiti sanaciju zbog mogućnosti daljnjih potresa. Uz projekt Živimo s Alzheimerom koji je osiguran preko bespovratnih sredstava EU u vrijednosti gotovo 1,5 milijun kuna osim što u našoj županiji donosi prijeko potreban Odjel za Alzheimerovu demenciju i ostale demencije, ovim će SMŽ postati druga županija u RH s takvom vrstom socijalne usluge.

Saborski zastupnik predstavio je ravnateljici Ružici Čakširan mogućnosti razvoja dodatnih usluga za korisnike, uz osiguranje sportskih sadržaja, proširenje aktivnosti kroz dnevne usluge, a usuglašeno je da bi se nabavkom opreme i uređenjem prostora na 5. katu mogla otvoriti mala teretana koja bi bila prilagođena potrebama starijih osoba da održavaju tjelesnu kondiciju. Svakako je korisnicima nužna usluga medicinske rehabilitacije, posebice teško pokretnima i onima koji se vraćaju iz bolničkog sustava u Dom, te će se izraditi projekt preuređenja prostorija s ciljem proširenja usluge u svrhu fizikalne i medicinske rehabilitacije s čime bi se i smanjio odlazak korisnika u Jodno lječilište. Imali bi potpunu uslugu na jednom mjestu.

Na sastanku su dogovoreni i konkretni potezi prema Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u dijelu obnove i proširenja smještajnih kapaciteta te mogućnosti financiranja dodatnih sadržaja.