Islamski poglavar u BiH pozvao na human odnos prema migrantima

Poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović apelirao je u petak na vlasti i građane a posebno na muslimanske vjernike da pokažu solidarnost s ilegalnim migrantima i izbjeglicama koji prolaze kroz BiH na putu prema Zapadu.

Tragedija izbjeglica i migranata velika je kao i njihove patnje te oni stoga trebaju pomoć koju svi u BiH trebaju osigurati solidarno i uz potporu međunarodne zajednice a ne prepustiti samo nekim dijelovima zemlje da se time bave, rekao je Kavazović u priopćenju.

Upozorenje je uslijedilo u vrijeme kada različite razine vlasti prebacuju odgovornost za suočavanje s migrantskom krizom i kada prijeti zatvaranje prihvatnih centara na području Bihaća dok nijedna alternativa za smještaj migranata nije ponuđena.

Prepostavlja se kako se u BiH nalazi pet do šest tisuća ilegalnih migranata a najviše ih je u Unsko-sanskoj županiji. Nijedna općina u BiH ne želi da se na njenom teritoriju uspostave novi prihvatni centri a vlasti na državnoj razini nemaju ovlasti nikome nametnuti odluku o tome gdje će migranti boraviti.

“Posebno apeliram na vjernike, muslimane, ali i sve ljude koji imaju osjećaj za patnje drugih, da pokažu svoju humanost”, stoji u Kavazovićevoj izjavi.

On je najavio da će Islamska zajednica nastaviti pomagati migrantima koliko može no ne može na sebe preuzeti odgovornost države za stanje koje je opisao kao “humanitarnu katastrofu”.

“Istodobno apeliram na sve da ne politiziraju ovu krizu, da je shvate prije svega kao humanitarnu katastrofu koja bez sumnje ima i brojne druge implikacije, od sigurnosnih do onih koji se tiču zdravlja ljudi. Također, neprimjereno je da se u ovaj problem učitavaju bilo kakve zlonamjerne teorije urote i dodatno podižu napetosti na vjerskoj ili nacionalnoj osnovi”, istaknuo je reis Kavazović.