Imenovani novi hrvatski predstavnici u Odboru regija Europske unije

Hrvatske lokalne i regionalne interese u Odboru regija Europske unije zastupat će šibensko-kninski župan Goran Pauk, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević i načelnik Općine Pirovac Ivan Gulam uz dosadašnje članove, župane Dubrovačko-neretvanske, Istarske i Brodsko-posavske županije. 

Vlada RH je na zatvorenom dijelu sjednice 3. siječnja imenovala nove članove i zamjenike u Odboru regija, savjetodavnom tijelu Europske unije koje predstavlja europska regionalna i lokalna tijela, a broji 350 članova iz svih zemalja članica Unije. 

Izmjenom odluke o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije, u mandatnom razdoblju 2015.-2020. godine, a na prijedlog Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina, novim članovima imenovani su šibensko-kninski župan Goran Pauk, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević i Ivan Gulam, načelnik Općine Pirovac, priopćila je Hrvatska zajednica županija. 

Voditelj hrvatskog izaslanstva ostaje Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije, uz dosadašnje članove, istarskog župana Valtera Flegu i brodsko-posavskog župana Danijela Marušića. 

Odbor regija Europske unije osnovan je 1994., a aktualni predsjednik je Belgijac Karl-Heinz Lambertz.  Europska komisija, Europski parlament i Vijeće EU-a dužni su se posavjetovati s Odborom regija Europske unije pri izradi zakona koji se odnose na zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, promet, energetiku i druga pitanja vezana uz lokalnu i regionalnu samoupravu.

Regije i gradovi mogu iznositi svoja stajališta i savjetovati institucije Europske unije pri donošenju zakona, dok se članovi Odbora regija EU-a okupljaju na plenarnim sjednicama do šest puta godišnje i raspravljaju o zakonodavnim postupcima. 

Svaka zemlja članica predlaže svoje predstavnike koje potvrđuje Vijeće EU-a, dok broj članova ovisi o broju stanovnika u zemlji članici Unije. Hrvatska ima šest članova, a četiri zamjenika.  

Izmjenom odluke zamjenici članova postali su Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Matija Posavec, župan Međimurske županije, Anteo Milos, gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova i Antonija Jozić, gradonačelnica Grada Pleternice.

Savjetodavno tijelo EU-a uspostavilo je mreže poput Platforme OR-a za praćenje, Europske grupacije za teritorijalnu suradnju, Europskog portala decentralizirane suradnje za razvoj i drugih kako bi regije i gradovi EU-a razmjenjivali najbolje prakse i povećali suradnju.