Iako je podigla kvote za strance, u Hrvatsku ne dolaze radnici

U Hrvatskoj je velika potražnja za radnicima određenih zanimanja tako da sve više nedostaje radne snage, no strancima izgleda nismo pretjerano privlačna destinacija za rad.

Vlada zbog potreba tržišta i odljeva stanovništva neprestano povećava kvote za strance, ali oni ne dolaze u očekivanom i potrebnom broju. Jedina tržišta rada iz kojih Hrvatska donekle uspijeva dovući radnu snagu su Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija, odakle i dolazi najviše stranaca, piše Večernji.

Prema najnovijim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, strane državljane u Hrvatskoj čekaju još 10.133 radna mjesta. Za rad na ribarskim plovilima traži se 540 stranaca, a javio se samo jedan, kao i jedan obućar, a manjka ih 61. Nema interesa ni među softverskim i sistemskim inženjerima gdje se od traženih 150 javilo desetak stručnjaka.

Pilot se nije javio ni jedan, a traži ih se 20. Deficit je i u kulturi. Iako ih se traži samo troje, godinama se ne javlja ni jedan operni pjevač. A samo jedan baletan – od dvanaest koliko ih nedostaje – trenutačno pregovara o poslu u Hrvatskoj. O nedostatku radne snage svakodnevno svjedoče poslodavci, pogotovo u građevinskom sektoru.

I u ovogodišnjem istraživanju Hrvatske gospodarske komore o preprekama za poslovanje nedostatak radne snage apostrofiran je kao jedan od problema. Vlada je u nekoliko navrata ove godine povećavala kvote za nova zapošljavanja stranaca pa je od početnog broja odobrenih kvota za zapošljavanje 21.210 stranaca ta brojka, po podacima MUP-a, sada narasla na 29.769.