I ovo je moguće: Srpski civili stradali u Domovinskom ratu dobivat će do 500 eura odštete mjesečno

Dugo je trebalo da se donese Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, no on će konačno uskoro stupiti na snagu. Evo kako će to izgledati:

Odšteta pripadnicima srpske nacionalne manjine

Odštetu će, stoji u novom zakonu, moći dobiti i pripadnici srpske nacionalne manjine koji su u vrijeme ratnih događaja živjeli na području Srpske Krajine, no kako bi ostvarili pravo na obeštećenje, morat će priložiti medicinsku dokumentaciju iz koje se vidi da su im ratni događaji ugrozili zdravlje.

Zakon, također, predviđa da oni koji nemaju dokumentaciju iz tog vremena, mogu zatražiti iskaze svjedoka i stavove vještaka koji mogu procijeniti vjerodostojnost dokaza o narušavanju zdravlja.

Živjeli su na okupiranim područjima, ali…

Procjenjuje se da je riječ o 8500 do 9000 osoba, od kojih je nešto više od dvije tisuće živjelo na okupiranim područjima. Svi na koje se odnosi zakon mogu ostvariti mjesečnu novčanu naknadu od 114 do 3824 kune. Javna rasprava o zakonu završava danas, a trebao bi se izglasati do Nove godine.

Nacionalno/Dnevno.hr