HZZO: Novi postupci za provođenje probira za rano otkrivanje raka pluća

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na redovitoj je sjednici utvrdio nove postupke za provođenje probira za rano otkrivanje raka pluća, priopćeno je u ponedjeljak iz HZZO-a.

Novi postupci doneseni su temelju Odluke ministra zdravstva o donošenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća 2020.-2024. godine. 

Četiri nova utvrđena postupka koji će se plaćati iz obveznog zdravstvenog osiguranja su – upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća, upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća, niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem te pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća.

Povećana vrijednost zdravstvenih usluga na svim razinama zdravstvene zaštite 

HZZO je u skladu s Dodatkom Temeljnom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, kojim je povećana osnovice za obračun plaće, povećao vrijednost zdravstvenih usluga na svim razinama zdravstvene zaštite, kroz povećanje dijela kalkulativne vrijednosti kojom se vrjednuje rad. Povećanje je u skladu s planiranim i osiguranim sredstvima u Financijskom planu HZZO-a za 2020., navodi se u priopćenju.

Nastavak financiranja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije

Također je odlučeno da će HZZO tijekom 2020. nastaviti financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije. Rad pod nadzorom će se financirati za doktore medicine u pravilu tijekom prvih šest mjeseci rada u općim bolnicama.

Financiranje rada doktora medicine provest će se za doktore medicine u listama prvenstva, koje će se utvrđivati temeljem otvorenog javnog natječaja, kojeg će HZZO provoditi od 1. travnja do 30. studenoga 2020.

Broj slobodnih mjesta za rad pod nadzorom HZZO će objavljivati u otvorenom javnom natječaju na osnovi ažuriranih podataka pribavljenih od strane općih bolnica. 
Listu prvenstva utvrdit će zajedničko povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva zdravstva, HZZO-a i općih bolnica. 

Financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine …

Također HZZO će 2020. financirati pripravnički staž doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u općim bolnicama koje s HZZO-om imaju sklopljen ugovor za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Pripravnički staž provodit će se za zdravstvene radnike u listama prvenstva pripravnika, koje će se utvrđivati na temelju otvorenog javnog natječaja.

Liste prvenstva pripravnika za opće bolnice utvrđivat će se temeljem otvorenog javnog natječaja kojeg će HZZO provoditi od 1. travnja do 30. studenoga 2020., odnosno do popunjenja slobodnih pripravničkih mjesta zdravstvenih radnika čiji je ukupan broj predviđen Pravilnikom o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž.

Neznatni porast stope bolovanja u 2019.

Prema podacima o poslovanju HZZO-a za prošlu godinu, ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) neznatno je porasla tijekom 2019. u odnosu na 2018., i lani je bila 3,51 posto. To je 1,45 posto više u odnosu na 2018. kada je stopa iznosila 3,46 posto.

Veće povećanje stope odnosi se na izostanke s posla na teret HZZO-a, za izostanke dulje od 42 dana (s 1,75 na 1,79), dok su izostanci s posla na teret poslodavca također neznatno povećani (s 1,71 na 1,72). 

Ukupan broj dana izostanaka s posla povećan je za 3,69 posto i u 2019.  iznosi 17.566.616 dana. 
U 2019. je prosječno dnevno izostajalo 56.123 zaposlenika, od čega 27.440 zaposlenika na teret poslodavca, a 28.683 na teret HZZO-a. 

Stopa privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu i profesionalnih bolesti u 2019. iznosi 0,17 i nije se mijenjala zadnje dvije godine. 

Broj dana izostanaka s posla zbog ozljede na radu i profesionalnih bolesti iznosi 824.728 dana (833.247 u 2018.), a dnevno zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti izostaje 2.635 zaposlenika (2.667 u 2018.).

HZZO provodi redovite kontrole bolovanja, kao i kontrole bolovanja na zahtjev poslodavca, stoji u priopćenju.

(Hina)