HZZO kreće u objavu natječaja za ravnatelja i zamjenika

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) odlučilo je u srijedu da će pokrenuti postupak objave natječaja za ravnatelja i zamjenika ravnatelja HZZO-a koji će biti objavljen u Narodnim novinama, Večernjem listu i na mrežnim stranicama HZZO-a, a rok za dostavu ponuda bit će osam dana od objave.

Odluka je donesena na 13. redovnoj sjednici Upravnoga vijeća HZZO koje je, kako se navodi u njihovu priopćenju, pozitivno poslovalo u prvih šest mjeseci ove godine, Naime, u razdoblju siječanj-lipanj 2017. rashodi-izdatci bili su pokriveni prihodima te je ostvaren višak prihoda u iznosu od gotovo 105 milijuna kuna.

Ukupni prihodi veći su za 2,55 posto, a ukupni rashodi za 0,78 posto. Ukupne obveze na početku ove godine iznosile su gotovo 2,8 milijarda kuna, a na dan 30. lipnja ove godine malo više od 2,7 milijarda kuna, što pak znači da su smanjene za nešto više od 71 milijun kuna.

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je i Odluku o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije za koje će se financirati pripravnički staž osnovom 2. Javnog natječaja iz 2017. godine kao i Odluku o izboru pripravnika –doktora medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom trećeg dijela Otvorenog javnog natječaja iz 2017. godine.

Na temelju dvije spomenute odluke, HZZO će financirati pripravnički staž za 412 kandidata i to 400 doktora medicine, sedam magistara farmacije i pet magistara medicinske biokemije.

Pojačane kontrole bolovanja, izrečeno 440 opomena

Kako se navodi, HZZO je pojačao kontrole bolovanja pa je tako u prvome polugodištu ove godine proveo 3696 kontrola svojih ugovornih subjekata, provjeravajući izvršavanje ugovornih obveza.

U 2852 kontrole ili 77 posto provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti, dok je kršenje ugovornih obveza utvrđeno u 844 kontrole, odnosno u 23 posto provedenih kontrola. Zbog kršenja ugovornih obveza izrečeno je 440 opomena – 335 opomena s naplatom štete, 44 opomene s novčanom kaznom, 15 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete, osam opomena pred raskid ugovora, a pokrenuta su i dva postupka za raskid ugovora,.

Kako se navodi, ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad – bolovanja (koja se u RH izračunava omjerom broja dana izostanka, broja zaposlenih i kalendarskih dana) u prvom polugodištu 2017. iznosila je 3,36 (na teret poslodavca 1,59, a na teret HZZO-a 1,77). U prvome polugodištu prošle godine ukupna stopa bolovanja bila je 3,18 (na teret poslodavca 1,42, a na teret HZZO-a 1,76), navodi se.

Iz navedenoga proizlazi kako je u prvom polugodištu ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle ukupna stopa bolovanja bila veća za 0,18, odnosno stopa bolovanja na teret poslodavca bila je veća za 0,17, dok je na teret HZZO-a bila veća za 0,01. Broj dana bolovanja bio je veći za 500.046 dana, a broj dnevno bolesnih za 3529, izvijestio je HZZO.

S obzirom na nezadovoljavajuće kretanje stope bolovanja, HZZO je intenzivirao kontrole bolovanja, te su kontrolori HZZO-a u prvom polugodištu 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. pregledali šest puta više osiguranika, a organiziran je i rad povjerenstava za izvanrednu kontrolu bolovanja.

Također, u redovitoj proceduri na osnovnu i dopunsku listu lijekova stavljaju se novi lijekovi. Na osnovnu listu lijekova bit će uvršteno šest novih lijekova: glekaprevir + pibrentasvir za liječenje kroničnoga hepatitisa C, emtricitabin + tenofovir alafenamid za liječenje HIV-infekcija, anagrelid za liječenje esencijalne trombocitemije, tofacitinib i baricitinib za liječenje reumatoidnog artritisa, te deksmedetomidin za sedaciju bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja.

Na dopunsku listu lijekova bit će uvršten jedan novi lijek, takrolimus hidrat za liječenje atopijskog dermatitisa, priopćio je HZZO-a.
(H.)