HUP: Veledrogerije ne sudjeluju u formiranju cijena lijekova

Iz Hrvatske udruge poslodavaca pojasnili su u srijedu kako veledrogerije ni na koji način ne sudjeluju u formiranju cijena lijekova već su dužne “po propisanim cijenama prodavati lijekove svim zdravstvenim subjektima neovisno o njihovim rokovima plaćanja”.

“Formiranje veleprodajne cijene lijekova regulirano je dvama pravilnicima, a sam proces formiranja se odvija u dva koraka. Prvo Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode formira najvišu dozvoljenu cijenu lijeka koja je jednaka prosjeku cijene istog tog lijeka u referentnim zemljama. U istom pravilniku određeno je da, kao sastavni dio cijene, vrijednost veleprodajne marže i ostalih zavisnih troškova može iznositi najviše do 8,5 posto”, priopćili su iz HUP-a.

Dodali su i da je, na temelju financijskih izvještaja za 2019. članica HUP Koordinacije veledrogerija, prosjek marže čak ispod tog zakonskog maksimuma.

Podsjetili su da je sljedeći korak u formiranju cijene lijeka vezan uz lijekove koji se izdaju na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

“Odluku o konačnoj cijeni donosi Povjerenstvo HZZO-a na temelju određenih parametara uz suglasnost Upravnog vijeća HZZO-a. Povjerenstvo pažljivo analizira utjecaj stavljanja lijeka na budžet HZZO-a i uzima u obzir rezultate farmakoekonomskih studija, učinkovitost liječenja bolesti, učinak na kvalitetu života pacijenta i sigurnosni profil lijeka”, istaknuli su.

Cijena, kako su istaknuli, može biti jednaka najvišoj dozvoljenoj cijeni, ali i puno niža jer svaki idući lijek na Listi lijekova može biti samo jeftiniji od prethodnog. “Jednom formirana cijena lijeka nije nepromjenjiva već se svake godine provodi njeno usklađivanje s cijenama lijekova u referentnim zemljama. I još na kraju bolnice su obveznici javne nabave i određuju procijenjenu vrijednost predmeta nabave.

Veledrogerije sudjeluju u postupcima javnog nadmetanja na kojima najniža cijena ima presudnu ulogu”, napomenuli su.

Politika kreiranja cijena razlikuje se od zemlje do zemlje, a na konačnu cijenu ima značajan utjecaj i PDV koji se različit od zemlje do zemlje, stoji u priopćenju.

“U Hrvatskoj, uz pravilnicima regulirane veleprodajne cijene, Hrvatska ljekarnička komora donijela je odluku i o formiranju maloprodajnih cijena lijekova koji nisu predmet ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Prema spomenutoj odluci primjenjuje se model diferencirane marže temeljem koje je marža manja što je lijek skuplji, dok za neke dugotrajne terapije kao što su citostatici, lijekove protiv hepatitisa C ili za liječenje steriliteta marža može iznositi svega 2 posto”, naveli su iz HUP-a.