Hrvatsko nacionalno etičko sudište Projekt „Budnica hrvatskog nacionalnog suvereniteta“

FaH


Hrvatsko nacionalno etičko sudište (HNES) pokreće u rujnu ove godine Actio Popularis – Narodnu akciju proglašenja Isključivog gospodarskog pojasa hrvatske države (IGP), prema Konvenciji UN-a o pravu mora iz 1982., čime ostvarujemo državni suverenitet na još toliko Jadranskog mora koliko ga sada imamo.

Priopćenje koje za Hrvatsko nacionalno etičko sudište potpisuje predsjednik Prof. emeritus Zvonimir Šeparović prenosimo u cjelosti:

U subotu, 21. rujna 2019. u 10 sati krećemo brodovima iz Zadra na našu crtu IGP.

Isključivi Gospodarski Pojas (IGP) je novi institut Prava mora i Međunarodnog javnog prava, koji je pomirio, kroz cijelu povijest nepomirljiva, suprotstavljena stajališta: egoizma suverenih država i idealizma slobode otvorenog mora. Od granične crte teritorijalnog mora, obalne države dobivaju još 200 morskih milja, odnosno crte polovice u malim morima, velike površine otvorenih mora stavlja pod jurisdikciju suverenosti država, s time da ostavlja slobodnu plovidbu po načelu „mora kao baštine čovječanstva“.

Isključivi Gospodarski Pojas je propisan, nacrtan i upisan za obalne države svih kontinenata, a može se dobiti samo: javnim objavljivanjem proglašenja. Državi donosi golemu korist u istraživanju i iskorištavanju mora, čak i na načine koji će biti otkriveni u budućnosti, te suvereno čuvanje svog novog plavog, slanog blaga. Svoje: proglašavam! reklo je više od 140 država svijeta.

Hrvatska država se tog međunarodnog prava, odnosno obveze prema blagodati svoga naroda, do sad odriče – uporno, neutemeljeno i neopravdano. Akademik Vladimir Ibler, član svjetskog tima koji je 20 godina pisao Konvenciju 82 UN-a o Pravu mora, ostavio nam je zapisano: „Kako nema niti jednog valjanog razloga, niti pravno logičnog objašnjenja za neproglašavanje, državna vlast ima političku i pravnu odgovornost… ne postoji ništa važnije za Hrvatsku, nego što je novi institut IGP, što hrvatskoj politici postavlja pitanja od prvorazredne važnosti… IGP valja proglasiti, jer ga, u suprotnom „nema“… to treba bezuvjetno prihvatiti… eventualno protivljenje nužnosti proglašenja bilo bi posve promašeno i suprotno ujednačenoj praksi država koje su to proglasile… struka tvrdi da je pravo i interes Hrvatske u tom pitanju apsolutno i ne vide razloge protiv proglašenja. Neproglašavanjem gospodarskog pojasa odričemo se vrlo vrijednih novih prava u istraživanju i korištenju mora, čuvanje sigurnosti i obrambenih vrijednosti države… odlučivanje o neproglašavanju je odgovoran čin… hoće li se obalna država odlučiti, ili ne, za proglašenje, znači da za neproglašavanje zakonodavna i izvršna vlast moraju imati opravdane razloge. A ako ih nema, onda za posljedice snose odgovornost. “Institut IGP“ ne zastarijeva, on je tu i čeka proglašenje, jer bez toga ne postoji. Dosadašnji dugotrajni, uporni „zločin propusta“ mora se hitno ispraviti. Svako odugovlačenje zbraja nenadoknadive gubitke, ali i povećava opasnost da će daljnje prepuštanje mora nad kojim možemo imati suverenitet, biti prepušteno anarhiji otvorenog mora, i toliko ga osiromašiti i zagaditi, da nećemo imati što istraživati, iskorištavati i čuvati. Ne može se više trpiti činjenica da neproglašavanje IGP značii nesudjelovanje u eventualnoj mogućnosti povećanja vlastitog državnog morskog područja.

Zato će hrvatski narod, koji je jedini nositelj suvereniteta hrvatske države, od trenutka upisivanja na listu Ujedinjenih narodnih država svijeta (22. svibnja 1992.) u subotu 21. rujna 2019. godine u 10 sati sa rive u Zadru brodovima otploviti na crtu našeg hrvatskog  IGP, i proglasiti gospodarski pojas Hrvatske.

Uz povijesnu zastavu koju je na Kninskoj tvrđavi poljubio pok. Predsjednik Tuđmn,

Uz blagoslov viskog crkvenog dostojansvenika,

Uz domoljubni umjetnički program,

Uz razgovor učenih glava u brodskom salonu (‘ploveći simpozij’) koje imaju što reći o ovoj akciji i budućnosti Lijepe naše.

Odluku ćemo poslati UN-u, EU, hrvatskim institucijama i svekolikoj javnosti.

Za Hrvatsko nacionalno etičko sudište – predsjednik

Prof. emeritus Zvonimir Šeparović

4. kolovoza 2019.