Hrvatski sabor usvojio Zakone o obrani i službi u OS RH

Izvor: Nacionalno

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici u petak, 23. ožujka 2018. godine velikom većinom glasova usvojio konačne prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

Temeljni cilj ovih zakona je povećanje funkcionalnosti i spremnosti Hrvatske vojske te podizanje standarda i materijalnih prava, uvjeta života i rada vojnika, dočasnika i časnika, službenika i namještenika.

Novim izmjenama i dopunama Zakona o obrani dodatno se uređuje definiranje pojmova te će se za Oružane snage Republike Hrvatske koristiti i naziv Hrvatska vojska, a naziv Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana promijenit će se u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.

Izmjene i dopune Zakona o obrani uključuju i jasnije utvrđivanje prava i obveza pričuvnog sastava, što će omogućiti proširenje personalne baze za popunu profesionalnog i pričuvnog sastava Oružanih snaga i na taj način osigurati veću operativnost u provedbi zadaća koje proizlaze iz obveza utvrđenim Zakonom i strateškim dokumentima.

Također, izmjene i dopune Zakona o obrani uključuju mogućnost pokretanja dodatnih sadržaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja za potrebe obrane i nacionalne sigurnosti, unaprjeđivanje obrazovanja i znanstvene djelatnosti za potrebe obrane, uporabu i korištenje OS RH i dr.

U izmjenama Zakona o službi u OS RH predložene su promjene koje podrazumijevaju vraćanje plaćanja rada umjesto postojećeg isključivog plaćanja dužnosti te uvođenje posebnih naknada za stražu, dežurstvo i rad na terenu.

Predloženim izmjenama pripadnicima Hrvatske vojske omogućit će se bolji profesionalni razvoj, što će ujedno doprinijeti većem interesu za pristup u Oružane snage i na kraju, pridonijet će povećanju sigurnosti i zaštite Republike Hrvatske i njezinih građana, kroz promicanje vojnog poziva i vrijednosti Domovinskog rata.

U tom kontekstu, pomaknuta je najviša dob za različite oblike prijema u vojnu službu pa će dobna granica biti ujednačena na 30 godina (postojeća granica je za vojnike 27 godina, za dragovoljne ročnike 29 godina, za dočasnike 29 godina, za časnike 30 godina) s ciljem povećanja broja kandidata.

Ovim Zakonom uvodi se prvi ugovor za vojnike/mornare na određeno vrijeme na dvije godine i drugi ugovor na neodređeno vrijeme u trajanju službe najdulje do 45 godine života čime se zamjenjuju postojeća tri ugovora na određeno vrijeme (na 4, 5 i 6 godina).

Tijekom trajanja zadnjeg ugovora, a ne samo tijekom zadnje godine kao sada, vojnik može biti premješten u drugo državno tijelo u statusu službenika ili namještenika. Ovakvim rješenjem postiže se sigurnost zaposlenja i mogućnost životnog i financijskog planiranja uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi.