DORH: Hrvatska u arbitraži s Gavrilovićem „uspjela s 98 posto“

Izvor: Novi list

Državno odvjetništvo (DORH) u petak je izvijestilo da je Arbitražno vijeće pri Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu „faktično u cijelosti odbilo tužbeni zahtjev Georga Gavrilovića te je Republika Hrvatska u ovoj arbitraži uspjela ukupno s preko 98 posto“, odnosno da je toj tvrtki dosudilo tek 1,49 posto traženog iznosa i oko 30 posto traženih troškova postupka.

DORH podsjeća da je Arbitražno vijeće pri ICSID-u u petak objavilo pravorijek u postupku koji su 2012. prvotužitelj Georg Gavrilović i drugotužitelj Gavrilović d.o.o. pokrenuli radi povrede Bilateralnog ugovora o poticanju i zaštiti stranih ulaganja koji su sklopile Hrvatska i Austrija i naknade štete u visini od 198,5 milijuna eura te troškova arbitražnog postupka u ukupnom iznosu od devet milijuna eura.

„Arbitražno vijeće je pravorijekom utvrdilo da je Republika Hrvatska povrijedila čl. 4. st. 1. Bilateralnog ugovora o poticanju i zaštiti stranih ulaganja koji su sklopile te je temeljem toga odlučilo da je Republika Hrvatska dužna samo drugotužitelju Gavrilović d.o.o. platiti na ime naknade štete iznos od 9.699.462 kuna i 1.658.960 eura (1,49 % traženog iznosa), te na ime troškova arbitražnog postupka 2.593.642 eura i 285.288 američkih dolara, što iznosi 30 posto traženih troškova postupka tužitelja“, objavio je DORH.

Navode da je tom odlukom „Arbitražno vijeće faktično u cijelosti odbilo tužbeni zahtjev Georga Gavrilovića te je Republika Hrvatska u ovoj arbitraži uspjela ukupno s preko 98 posto, s obzirom da su tužitelji ukupno tražili 198.500.000 eura na ime naknade štete te 9 milijuna eura na ime troškova postupka.

‘Dio odluke u suprotnosti s pravom Europske unije’

„Premda će odluka o daljnjim pravnim radnjama u odnosu na dio odluke u korist Gavrilovića d.o.o. biti donesena nakon što Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izvrši analizu te odluke, već je u ovom trenutku vidljivo da je ista u tom dijelu u suprotnosti s pravom Europske unije“, priopćio je DORH.

Tvrtka Gavrilović ranije je priopćila da je Arbitražno vijeće u postupku koji su Gjuro Gavrilović i njegova tvrtka pokrenuli protiv Hrvatske, donijelo pravorijek kojim je “jednoglasno utvrdilo da je Republika Hrvatska bespravno izvlastila imovinu tvrtke Gavrilović”.

“Arbitražno vijeće je utvrdilo da investicija Gjure Gavrilovića, koja se sastojala u kupnji pet društava iz sastava bivšeg holdinga Gavrilović tijekom stečaja, uživa pravo na zaštitu temeljem Washingtonske konvencije i ugovora o zaštiti ulaganja sklopljenog između Republike Hrvatske i Republike Austrije”, kaže se u priopćenju tvrtke i samog Gjure Gavrilovića.

Također su naveli kako je “investicija učinjena u skladu s važećim zakonima, a nepravilnosti u stečaju koje je prigovorila Republika Hrvatska tijekom postupka, isključivo se mogu staviti na teret državi i njenim nadležnim tijelima, ali ne i Gjuri Gavriloviću”. U priopćenju su ustvrdili i da pravorijek doživljavaju “prvenstveno kao potvrdu svojih nastojanja da dokažu protupravnost postupanja Republike Hrvatske i njenih tijela te legitimnost izvršenog ulaganja. (H)