Povezite se

Kolumne

Hrvatska je postala zemlja korupcije, organiziranog kriminala i bezvlašća

Objavljeno

-

Piše: Pero Kovačević

Transparency International objavio je godišnje izvješće o indeksu percepcije korupcije u svijetu. Na ljestvici od 180 zemalja, Hrvatska je na 63. mjestu s 47 bodova. To znači da je naš rezultat lošiji nego prošle godine, kada je indeks percepcije korupcije za Hrvatsku iznosio 48 bodova. U zadnjih pet godina rezultat je sve lošiji.

U Hrvatskoj je prijeko potrebno provesti cjelovitu i učinkovitu reformu pravosuđa te otkloniti sve neuralgične točke koje imaju za posljedicu nedjelovanja pravosudnog sustava, nefunkcioniranje pravne države i institucija sustava, nesankcioniranje pljačke i grabeži u priči zvanoj pretvorba i privatizacija na „hrvatski način“ i nesankcioniranja korupcije u javnom i državnom sektoru, koje sustavno i godinama podrivaju gospodarstvo, potiču mito i korupciju, te daju lošu sliku o funkcioniranju pravne države i izazivaju opravdano nezadovoljstvo hrvatskih građana. Korupcija i siva ekonomija godišnje u Hrvatskoj progutaju ,prema vanjskim mjerilima, preko 25 milijardi kuna. Znači tih 25 milijardi kuna završe u privatnim, stranačkim ili u džepovima interesnih skupina i time onemogućavaju otvaranje novih radnih mjesta, a posljedica toga je kažnjavanje umirovljenika, radnika i seljaka uvođenjem poreza „harača“. Godišnjim ubiranjem 25 milijardi kuna, koje proguta korupcija i siva ekonomija, omogućilo bi se otvaranje preko 50 tisuća novih radnih mjesta u gospodarstvu svake godine te poticanje poljoprivrede i turizma,znači konkretna mjera za sprečavanje odlaska mladih iz zemlje.

Dosadašnje reforme, „reforme igrokazi“HDZ-a;SDP-a i njihovih trabanata iako pompozno najavljivane, dale su male i u konačnici nezadovoljavajuće pomake. Deklaratorno se zalažu za reforme,a u biti nedjelovanjem omogućavaju korupciju i organizirani kriminal.

Budući je postojeće stanje nezadovoljavajuće, reforma pravosuđa obuhvaća žurno i učinkovito rješavanje slijedećih gorućih problema i pitanja: – Rješavanje nagomilanih i neriješenih sudskih predmeta – Program riješen spis; – Sankcioniranje nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji – Program čiste ruke – Sprečavanje i sankcioniranje korupcije – Program pravna država na djelu – Uspostava učinkovitog pravnog i pravosudnog sustava – Sustav u funkciji građana.

Program riješen spis ima za cilj rješavanje svih neriješenih, a nagomilanih predmeta, čija je brojka opet u porastu. Stoga je nužno u naredne četiri godine riješiti sve neriješene predmete, ali bez gomilanja novih neriješenih predmeta uz primjenu slijedećih mjera i sredstava: – sačinjavanja popisa svih neriješenih predmeta na svakom sudu i praćenje rješavanja svakog predmeta- predsjednici sudova, – određivanje obvezujućih i instruktivnih rokova za neriješene i nove predmete – predsjednici sudova, – uvođenja obvezujućih sudačkih normi, sankcioniranje nepoštivanja normi, – uvođenje smjenskog rada, za neriješene predmete i raspoređivanje neriješenih predmeta na manje opterećene sudove – predsjednik Vrhovnog suda, – popuniti prazna sudačka mjesta i zapošljavanje sudačkih savjetnika, – uvesti informatički sustav u sve sudove za praćenje predmeta, – naplaćivati prekršajne kazne bez suda, prekršajne sudove prebaciti u upravni dio, – uvođenjem specijaliziranih sudova za radne sporove i određivanjem obvezujućih i instruktivnih rokova za rješavanje radnih sporova, tako da svaki radni spor treba biti okončan pravomoćnom presudom u roku do 18 mjeseci od njegovog pokretanja.

Program čiste ruke Nema uspostave učinkovitog pravog sustava bez sankcioniranja nezakonitosti počinjenih u pretvorbi i privatizaciji. Sankcioniranje nezakonitosti provesti prema Prijedlogu zakona o sankcioniranju nezakonitosti počinjenih u pretvorbi i privatizaciji na slijedeći način: – osnovati Agenciju za povrat otete imovine. Agencija za oduzimanje otete imovine u svim slučajevima eklatantnog i grubog kršenja pretvorbe i privatizacije će oglasiti u odgovarajućem postupku ništavnom svaku pretvorbu i privatizaciju za koju je u reviziji utvrđeno eklatantno i grubo kršenje propisa-oduzeti nezakonito stečeno vlasništvo u ostalim slučajevima počinjenih nezakonitosti kršenja propisa. Agencija za povrat otete imovine će provesti postupak ovjere vlasništva, po načelu koliko si platio-u tome dijelu si vlasnik, odrediti rok za plaćanja neplaćenog do godine dana, te u slučaju neplaćanja u propisanom roku oduzeti nezakonito stečene udjele vlasništva, Agencija za povrat oduzete imovine i državna revizija će izvršiti reviziju pretvorbe i privatizacije banaka u roku od 2 godine.

Program pravna država na djelu Nakon krađe i pljačke u pretvorbi i privatizaciji, najveća rak rana u Hrvatskoj je korupcija. Sankcioniranjem nezakonitosti u pretvorbi i privatizaciji, automatski će se riješiti i znatan dio korupcije i stvoriti uvjeti za učinkovitu borbu protiv nove korupcije uz korištenje slijedećih sredstava i mjera: – uspostava učinkovitog zakonskog sustava nadzora i borbe protiv korupcije, – uspostava strogog nadzora praćenja javnih nabava roba i usluga i drugih oblika trošenja sredstava poreznih obveznika, depolitizacija državne i lokalne uprave, – davanje potpune neovisnosti Državnom odvjetništvu i ustrojavanju kriminalističke policije u sklopu Državnog odvjetništva, a ne MUP-a kako bi se spriječio bilo kakav pokušaj zataškavanja i neprocesuiranja korupcije u javnom i državnom sektoru odnosno korupcijom pod okriljem državne vlasti, stranaka i državnih dužnosnika. Sustav u funkciji građana Pravna država mora biti u funkciji hrvatskih građana, a ne raznoraznih lobija koji nameću zakonska i druga provedbena rješenja koja nisu u funkciji općeg dobra. Ovaj cilj se može postići primjenom slijedećih mjera i sredstava: – sprečavanje stvaranja povlaštenog statusa za raznorazne lobije u zakonskim i drugim propisima; – provođenje zakonodavne giljotine u cilju ostvarivanja ravnopravnog pravnog položaja svih subjekata, – ojačati inspekcijski i upravni nadzor, – uvesti učinkovit pravni institut pružanja pravne pomoći, – državnu upravu, javne i druge službe staviti u funkciju kao servis građana, – prekršajne sudove izdvojiti iz pravosudnog sustava u upravni sustav, – ustrojiti javne službe u funkciji građana, dobro plaćene i efikasne.

Ovo je najkraći sažetak što obuhvaća učinkovita i suverenistička reforma pravosuđa,pravosuđa i institucija pravne države u funkciji hrvatskih građana. Jedna od lustracijskih mjera kako prisiliti suce i tužitelje da svoj posao obavljaju stručni i profesionalno je da se uvede zakonski institut reizbora sudaca i tužitelja svakih 5 godina.

Nakon imenovanja oni su doživotno suci i tužitelji i to otvara prostor moguće interesne i političke i svake druge pristranosti da ne kažem korupcije. Pravosuđe je trulo i bez učinkovitih i cjelovitih reformi neće biti promjena.

Kolumne

Hrvatsko pravosuđe treba žurno lustrirati

Published

on

Piše: Pero Kovačević

Već dugo vremena govorim i ukazujem na činjenicu da je hrvatsko pravosuđe duboko „kontaminirano“ i iluzorno je očekivati njihovo djelovanje.

Činjenica da je glavni državnik odvjetnik Dražen Jelenić bio mason, te da je nakon ulaska u masonsku ložu imenovan glavnim državnim odvjetnikom dovoljno govori o stanju u hrvatskom pravosuđu i daje odgovor na pitanje zašto nam pravosuđe ne funkcionira, zašto se ne sankcionira pljačka i grabež u nas. Nesporno da Jelenić nije jedini mason u području pravosuđa, dapače Veljko Miljević, također mason ukazuje da nije mali broj masona u pravosuđu. Očito ih ima dosta kako u redovima državnih odvjetnika tako i sudaca na svim razinama. Ima ih u redovima državnih dužnosnika na svim razinama, kako sam kaže odvjetnik Veljko Miljević.

Nužno je provesti lustraciju hrvatskog pravosuđa i to funkcijsku lustraciju hrvatskog pravosuđa. Na tu činjenicu ukazuje i izvješća SOA-e. Iluzorno je očekivati od HDZ-a, SDP-a i njihovih trabanata da će to ikad učiniti, dapače radit će sve da se to nikada ne dogodi.

Nadam se da je sad svima jasno kako je sazrelo vrijeme da konačno krenemo u ustrojavanje hrvatskog pravosuđa koje će dokinuti AVNOJ-sku maksimu koja danas glasi: nema kaznenog djela ako je nešto počinjeno u interesu partije-stranke odnosno masonske lože. Nužno je provesti cjelovitu i to funkcijsku lustraciju hrvatskog pravosuđa. Istovremeno sa provođenjem lustracije pravosuđa nužno je provesti financijsku i gospodarsku lustraciju –oduzimanje otetog. Mnogi me pitaju što je to financijska ili gospodarska lustracija, o kojoj govorim. Koji je njezin cilj? Kako se može provesti u djelo? Kako sankcionirati oteto i opljačkano?

Financijska ili gospodarska lustracija je najkraće rečeno, oduzimanje otetog i opljačkanog obiteljskog srebra u cilju uspostave načela vladavine prava. Cilj financijske ili gospodarske lustracije jest sankcioniranje pljačke i grabeži u priči zvanoj pretvorba i privatizacija na hrvatski način u kojoj je “zamračeno” najmanje 15 milijardi eura. Sankcioniranje zamračenih 50 milijardi kuna u predstečajnim postupcima. Sankcioniranje i povrat iznesene 23,2 milijarde dolara iz zemlje, prema vanjskim izvorima neovisnih međunarodnih organizacija. Sankcioniranje stjecanja imovine u korupciji. Financijsku ili gospodarsku lustraciju, odnosno oduzimanje otetog i opljačkanog, provodila bi neovisna Agencija za oduzimanje otete imovine. Agencija za oduzimanje otete imovine oduzimala bi oteto i opljčkano u skladu s pripremljenim Zakonom o sankcioniranju pljačke i grabeži u pretvorbi i privatizaciji i Zakonom o ovjeri zakonitosti stjecanja imovine. Mehanizmi u ova dva zakona za oduzimenje otetog i opljačkanog su cjeloviti i zahvaćaju sve oteto, počev od pretvorbe i privatizacije, gdje se uvodi institut “ovjere vlasništva” po načelu: koliko si platio u tom djelu si vlasnik, a ostalo se oduzima.

Sjetimo se, privatizacija je kupoprodajni ugovor u kojem država prodaje pravnoj ili fizičkoj osobi nešto, što bi on trebao platiti da bi postao vlasnik. Drugi mehanizam se odnosi na finacijsku ili gospodarsku lustraciju gdje se uvodi institut “ovjere zakonitosti stjecanja imovine”, sve nezakonito stečeno se oduzima.

Usporedo s financijskom ili gospodarskom lustracijom treba provesti i lustraciju pravosuđa i institucija koje su omogućile pljačku i grabež obiteljskog srebra i ne sankcioniranje niza počinjenih kaznenih djela. Posebno je bitna lustracija “kontaminiranog pravosuđa”, koje je omogućilo, udruženo sa svim negativnim silnicama, pljačku obiteljskog srebra po modelu ‘haaški rečeno’ udruženog zločinačkog pothvata. Naravno da bi se uz njih provodila i funkcijska lustracija. Bit funkcijske lustracije je istražiti tko je i kada omogućio privatizaciju i privatizirao, bez plaćanja, tko je opljačkao hrvatska poduzeća, tko je rasprodavao Hrvatsku i tko je u to vrijeme i na kojemu mjestu bio odgovoran. Znači, važno je tko je tada bio ministar ili zamjenik ministra, državni tajnik, direktor poduzeća itd. To se zove funkcijska lustracija.

Prema tome, želimo li konačno uspostaviti pravnu državu, provesti u djelo načelo vladavine prava, oduzeti oteto i opljačkano, onda moramo provesti financijsku ili gospodarsku lustraciju. Trebamo lustrirati pravosuđe i obaviti funkcionalnu lustraciju osoba, institucija, masonskih i interesnih krugova te lobija koji su omogućili podobnima otimanje i pljačku Hrvatske.

Ucitavanje vijesti

Kolumne

Plenkoviću javi se, tko je Jelenića predložio za glavnog državnog odvjetnika ?

Published

on

Piše: Pero Kovačević

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić uvjerava javnost da masoni nisu tajno društvo već udruga građana. Ide i korak dalje pa za N1 televiziju kaže kako je ušao u masonsku ložu:

“Moj prijatelj me je pitao… U jednu ruku, s obzirom da je geslo da samo ugledni ljudi mogu postati članovi masonske lože, moram priznati da mi je u tom trenutku to s jedne strane imponiralo da je netko prepoznao moju stručnost, moj rad i profesionalno zalaganje i da na taj način mogu doprinijeti radu udruge koja se zalaže za boljitak u društvu, u zajednici, počevši od obitelji, okruženja u kojem živite, od Republike Hrvatske, odnosno domovine.

Naravno Jelenić ne pomišlja dati ostavku. Postavljam pitanje Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade što kaže na činjenicu da je Jelenić u masone primljen sredinom ožujku 2018., a na dužnost glavnog državnog odvjetnika je imenovan sredinom travnja 2018??

Tko je u biti predložio Jelenića za glavnog državnog odvjetnika? Je li činjenica ulaska Jelenića u masone bila uvjet za imenovanje? Smijete li ga smijeniti?

Ucitavanje vijesti

Kolumne

Pero Kovačević objasnio Plenkoviću što je suverenizam

Published

on

Piše: Pero Kovačević

Plenkoviću, evo što je suverenizam, a što Bruxelles i BORG grupa…

Na pisanje ove kolumne ponukala me jučerašnja izjava Andreja Plenkovića “da nema suverenističkije stranke od HDZ-a“. Naravno da mi je cilj odgovoriti mnogim koji uzimaju medijski prostor i govore o suverenizmu riječima Andreja Plenkovića,Dubravke Šujice i njegovih „poklonika“.

Plenkoviću, reći ću vam u najkraćim crtama i na najjednostavniji način što je to danas suverenizam i za što se mi zalažemo. Suverenizam znači svoj novac (dok ne odlučimo drukčije), neovisno pravosuđe, uređen pravni sustav, uređeno gospodarstvo, funcionalno uređena vojska, i opći (nacionalni) interes svih građana Hrvatske.

Cilj nam je da Hrvatski sabor donosi zakone u interesu hrvatskog čovjeka, ne u korist interesnih skupina i raznoraznih lobija. To znači da će se ovršni zakon donijeti u interesu hrvatskih građana, a ne ovršne mafije, da će se zakoni iz područja poljoprivrede donositi u interesu hrvatskih poljoprivrednika, a ne u korist agromafije i raznih kapitalističkih korporacija.

Suverenizam znači da će prijedloge zakona raditi najstručniji ljudi u Hrvatskoj, a ne “Borg grupa” ili lobisti interesnih skupina, da će institucije pravne države biti neovisne , stručne i profesionalne.
Jedan od najvažnijih ciljeva nam je stvoriti održivo gospodarstvo, to je jedini način da zadržimo mlade, pametne i školovane ljude, jer samo su oni budućnost našeg naroda i hrvatske države.

U Europskom parlamentu naši zastupnici Ruža Tomašić zalaže se za donošenje odluka u čijem su fokusu dobrobit i interesi hrvatskog naroda i hrvatske države, a ne raznih elitističkih grupa koje rade za tobožnje „nadnacionalne“ interese.

Cilj nam je ponovo osvijestiti važnost rada, razvijanje radne etike, rast potražnje i plaća unutar naših granica. Naši zastupnici neće ići u Bruxellles po svoje mišljenje, već će postupati u interesu hrvatskih građana i hrvatskih gospodarskih interesa. Bit će tamo za njih, a ne zbog sebe.

Eto, koliko su istinite riječi Andreja Plenkovića : “da nema suverenističkije stranke od HDZ-a“.
Njegov HDZ očito nije!?

Ucitavanje vijesti

Najčitanije