Hrvatska agencija za hranu upozorila: U Hrvatskoj se na godinu baci 380 tisuća tona hrane

U Hrvatskoj se na godinu baci oko 380 tisuća tona hrane, od čega 53 posto u kućanstvima, pa je sustav njezina doniranja nužno unaprijediti, poručeno je sa skupa u Osijeku što ga je u sklopu Svjetskog dana hrane organizirala Hrvatska agencija za hranu (HAH).

Skup se održava pod geslom “Spasimo hranu”, a glavna mu je tema sustav doniranja u Republici Hrvatskoj – trenutačno stanje, izazovi i perspektiva.

Pomoćnica ministra poljoprivrede Jelena Đugum istaknula je kako hrana danas nije cijenjena kao nekad iako si milijuni siromašnih i ljudi u potrebi u svijetu svaki dan ne mogu priuštiti dostojan obrok.
S druge strane, velika količina hrane nepotrebno se baca i završava kao otpad, pri čemu zaboravljamo koliko je potrošeno za njezinu proizvodnju i koliko će se još potrošiti za tretiranje otpada koji završi na odlagalištima, upozorila je Đugum.

Istaknula je kako stalno treba isticati i poticati doniranje hrane, čime se čini dobro i plemenito djelo i skrbi o okolišu. Najavila je kako ministarstvo, kao jednu od mjera, priprema izradu IT sustava kojim će pokušati povezati dionike u sustavu doniranja hrane, dodajući kako je raspisan javni poziv za izradu studije koja bi trebala analizirati kako najbolje urediti sustav doniranja hrane u Hrvatskoj.

Ravnateljica HAH-a Darja Sokolić rekla je kako se doniranjem hrane “omogućuje ekonomsko osnaživanje građana koji su na rubu egzistencije” te pridonosi održivoj proizvodnji i potrošnji hrane.

Ako bi se bacanje hrane smanjilo samo za jednu četvrtinu, u svijetu ne bi bilo gladi, ali kako neke procjene govore da hrane neće biti dovoljno s obzirom na očekivani porast svjetske populacije u idućih 20-ak godina, važno je da već sada naučimo pravilno gospodariti hranom, istaknula je Sokolić.

Na skupu će, među ostalim, biti riječi o izazovima u doniranju hrane, aktivnostima Europske unije kako bi se olakšalo doniranje i spriječilo bacanje hrane te o poreznim olakšicama za doniranje hrane.