HRT ostvario dobit od 100 milijuna kuna

FaH

Hrvatska radiotelevizija (HRT) izvijestila je kako je u 2017. godini ostvarila ukupan prihod od 1,380 milijardi kuna, dok su rashodi iznosili 1,290 milijardi kuna, a dobit nakon poreza iznosi 100 milijuna kuna.

Ostvarena dobit, kako se navodi u priopćenju, iskoristit će se isključivo za podmirenje gubitaka prenesenih iz prethodnih razdoblja, koji su na dan 31.prosinca 2017. godine iznosili 550 milijuna kuna, što je 68% temeljnog kapitala.

Poslovni rezultat HRT-a potvrda je ozbiljnosti HRT-a u provedbi zaključka Vlade RH iskazanih u predloženim mjerama kao što su smanjenje kreditnog zaduženja, racionalizacija troškova poslovanja, smanjenje troškova vanjskih suradnika, povećanje efikasnosti rada stalno zaposlenih djelatnika te provođenje restrukturiranja.

Namjera HRT-a je ostvariti smanjivanje prenesenog gubitka na očekivanu visinu ispod 50% temeljnog kapitala, te pažljivim upravljanjem novčanim tokovima osigurati potrebnu likvidnost i smanjiti obveze prema dobavljačima, odnosno svesti sva plaćanja u ugovorene rokove, što je već i postignuto u 2017. godini. Također, poduzimaju se aktivnosti u cilju smanjivanja kreditne zaduženosti HRT-a. Na dan 31.12.2017. godine HRT je smanjio svoje obveze prema bankama za 78 milijuna kuna u odnosu na 2016., a obveze prema dobavljačima smanjio je za 56 milijuna kuna.