Hoće li se migranti vraćati u Hrvatsku?

Foto: Emigranti u Lici

Sud Europske unije u Luxembourgu, nadležan za tumačenje europskog prava, objavio je mišljenje da je Hrvatska odgovorna zbog toga što nije registrirala migrante prilikom ulaska u Uniju u skladu s uredbom Dublin III.

Migranti su tako u Uniju ušli nezakonito, tumači sud, pa bi prema daljnjoj interpretaciji Hrvatska zbog toga mogla biti pozvana da tim ljudima omogući azil i da ih prihvati natrag iz trećih zemalja, kamo su proslijeđeni.

Mišljenje Suda EU izrodilo se iz tužbe jednog Sirijca i dvije afganistanske obitelji kojima je odbijen azil u Sloveniji i Austriji. I sad im prijeti deportacija u Hrvatsku. Naime, sudovi dviju zemalja smatraju da se azilom treba baviti Hrvatska koja ih je nezakonito pustila u zemlju. Pa su za mišljenje pitali i sud EU.

Hrvatska se ne treba bojati masovnih deportacija migranata, kaže pravnica Vanja Bakalović, jer se Dublinska odredba primjenjuje godinu dana od njihovog ilegalnog ulaska u zemlju. Ali je, kaže, odluka suda licemjerna. Ona ne prepoznaje taj trenutak da je Dublin za vrijeme izbjegličke krize, što formalno što neformalno bio suspendiran i da je postojao formalni dogovor između država članica koje se nalaze na Balkanskoj ruti o prihvatu i transferu tih ljudi, rekla je.

Ako je Hrvatska pomagala nezakonite migracije, onda su to radile sve države na tzv. Balkanskoj ruti, kaže bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

No migranti koji čekaju rasplet svojih tužbi za azil teško više imaju šanse pred slovenskim i austrijskim sudovima. Uz ovakvo mišljenje Suda EU, slučaj će im čini se ipak završiti u hrvatskim rukama.

Podsjetimo, od kolovoza 2015., stotine, a ponekad i tisuće ljudi svakodnevno su stizale u Austriju, najprije preko Mađarske, a kasnije preko Slovenije. Većina ih se uputila prema Njemačkoj, no oko 90.000 zatražilo je azil u Austriji, što je oko 1% populacije te zemlje. Među njima su dvije sestre iz Afganistana, Khadija i Zainab Jafari te njihova djeca koji su na austrijsku granicu stigli u veljači 2016. Austrijske vlasti su na kraju odlučile deportirati ih natrag u Hrvatsku, točku njihova ulaska u EU.