HNB: Ukupni krediti stanovništvu na kraju kolovoza 135,2 milijarde kuna

Izvor: Nacionalno

Ukupni krediti stanovništvu su prema najnovijim podacima Hrvatske narodne banke (HNB) na kraju kolovoza iznosili 135,2 milijarde kuna, čime su nastavili rasti na mjesečnoj i godišnjoj razini.

 

U odnosu na kraj srpnja ukupni krediti stanovništvu porasli su za 0,1 posto ili 196 milijuna kuna, na 135,2 milijarde kuna, što je njihova najviša vrijednost od ožujka ove godine.

Trend godišnjih stopa rasta nastavljen je četvrti mjesec zaredom, pri čemu je rast usporio sa srpanjskih 4,1, na 3,9 posto.

Valutna struktura pokazuje preusmjeravanje obveza iz valutnih u kunske. Analitičari Raiffeisen banke (RBA) kaže da to odražava izraženiju sklonost zaduživanja u domaćoj valuti, čemu u prilog ide i razdoblje niskih kamatnih stopa.

Tako je udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu zadnjih godinu dana narastao za oko jedan postotni bod, pri čemu je udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u kolovozu iznosio 55,1 posto.

Naime, stanje kunskih kredita nastavilo se povećavati i na mjesečnoj i na godišnjoj razini pri čemu je njihova vrijednost premašila 74 milijarde kuna. U odnosu na srpanj to je više za 0,2 posto, a na godišnjoj razini stopa rasta usporedna je sa srpanjskih 6,9 na 6,7 posto.

Dok pozitivan niz godišnjeg rasta iznosa kunskih kredita traje od prve polovice 2013. godine, pozitivne godišnje stope rasta valutnih kredita prisutne su od lanjskog travnja. Na kraju kolovoza nominalni iznos valutnih kredita uz stagnaciju na mjesečnoj razini te godišnji rast od 0,8 posto, iznosio je 60,8 milijardi kuna.

Promatrano prema vrstama kredita odobrenih stanovništvu, najznačajniji udio s više od 44 posto odnosi se na stambene kredite, koji su uz mjesečni (0,6 posto) i godišnji (9,1 posto) rast krajem kolovoza dosegnuli 60,2 milijarde kuna.

I unutar te kategorije vidljiv je trend promjene valutne strukture: primjetan je trend rasta kunskih kredita koji su na kraju kolovoza premašili 18,9 milijardi kuna i pri tome porasli za 0,9 posto mjesečno te 14,8 posto godišnje. Pri tome je udio kunskih kredita u ukupnim stambenim kreditima narastao na 31,4 posto, što je rast za 1,5 postotnih bodova u godinu dana. Udio kunskih kredita uz valutnu klauzulu (prvenstveno krediti vezani za euro) u ukupnim stambenim kreditima iznosio je krajem kolovoza 41,3 milijarde kuna, uz rast od 6,7 posto na godišnjoj razini.

Gotovinski nenamjenski krediti s udjelom od 39 posto u ukupnim kreditima stanovništvu u kolovozu su uz godišnji rast od 1,9 posto premašili 52,8 milijardi kuna. I kod njih je prisutan trend rasta udjela kunskih kredita u odnosu na kredite s valutnom klauzulom. Tako je na kraju kolovoza udio kunskih kredita u ukupnim gotovinskim nenamjenskim kreditima iznosio više od 77 posto.

“Iako pozitivne godišnje stope rasta ukupnih kredita stanovništvu upućuju na oporavak kreditne aktivnosti stanovništva koji je svakako podržan i padom kamatnih stopa, prema našim očekivanjima taj bi rast u narednim mjesecima trebao biti umjeren osobito uzimajući u obzir novonastale okolnosti koje podrazumijevaju odmrzavanje kreditnih obveza, ukidanje moratorija te revizije minusa po tekućim računima. Naime, u četvrtom tromjesečju završit će razdoblje odgode naplate za većinu ugovorenih moratorija. Dodatno, na kraju godine prestaje i subvencija države za očuvanje zaposlenosti pa očekujemo povećanje neurednosti u otplati kredita i posljedični rast neprihodujućih kredita”, kažu analitičari RBA-a.