HNB objavio preporuke bankama i kreditnim institucijama

Na konferenciji za novinare guverner Boris Vujčić iznio je rezultate istraživanja HNB-a o rizicima otplate kredita u slučaju rasta kamatnih stopa. Predstavio je i takozvanu informativnu listu ponude kredita koja je u primjeni od prošlog tjedna i koja će građanima pomoći da budu što bolje informirani kad se odluče na kredit.

Kamatne stope kontinuirano padaju, a u zadnje vrijeme većina kredita koje su banke davale su bile u kunama i to je značajnija strukturna promjena koju smo vidjeli zadnjih godina”, kazao je Vujčić.

Oko 90% kredita kućanstava nezaštićeno je od valutnog rizika, a 67% ukupnih kredita kućanstvima imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu, stambeni krediti čak 81%. Kako bi smanjio kamatne rizike – HNB je objavio šest preporuka bankama i svim kreditnim institucijama:

1. da što prije u pisanom obliku klijentima ponude ugovaranje fiksne kamatne stope
2. da im pritom daju usporedne otplatne planove kako bi stekli jasan uvid
3. da ne zaračunavaju naknade pri izmjeni tih ugovora
4. da ne naplaćuju naknadu za prijevremene otplate kredita
5. da pri izmjeni ugovora ponude visinu kamatne stope sukladnu onoj koju trenutačno nude, koja bitno ne odstupa od prosječne kamatne stope na tržištu
6. da za potrebe odobravanja novih kredita prošire ponudu kredita s fiksnim kamatnim stopama te da pri ugovaranju takvih kredita ne ugovaraju naknadu za prijevremenu otplatu kredita