HKMS neće odobravati samostalni rad sestrama s prekvalifikacijama u drugim državama

Izvor: N1

Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) izvijestila je u utorak, u povodu medijskih napisa o kupovanju diploma za medicinske sestre u BiH, da neće izdavati odobrenja za samostalan rad podnositeljima zahtjeva koji su završili tzv. programe prekvalifikacije u drugim državama, jer smatra da tako nije moguće steći traženu razinu obrazovanja za sestrinsku profesiju.

Programi prekvalifikacije nisu jednaki hrvatskim obrazovnim programima za stjecanje kvalifikacije medicinske sestre opće njege, pa stoga ne mogu rezultirati istim ishodima znanja, vještina i kompetencija. Sestrinska profesija pripada reguliranim profesijama kojima Direktiva EU-a jasno određuje minimalne uvjete školovanja, a ishodi učenja moraju biti u skladu s Europskim i Hrvatskim kvalifikacijskom okvirom, ističe HKMS.  

“Uspoređujući program prekvalifikacija utvrdili smo bitne razlike u stručnim kvalifikacijama, kao i značajan nedostatak sati teorijske i kliničke nastave”, kaže predsjednica HKMS-a Slava Šepec. 

Hrvatski obrazovni program ne poznaje program prekvalifikacije u struci sestrinstva, a takvi programi iz drugih država u suprotnosti su sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, kao i s odredbama Direktive 2005/36 Europske komisije.

Pravo na samostalan rad u Hrvatskoj imaju samo medicinske sestre koje posjeduju odobrenje za samostalan rad, o čemu odlučuje HKMS. Obrazovanje medicinskih sestara opće njege sastoji se od najmanje 4600 sati teorijskog i kliničkog osposobljavanja tijekom najmanje tri godine strukovnog obrazovanja ili stručnog studija.

“Kao jedna od najbitnijih karika u zdravstvu, medicinska sestra opće njege može obavljati zdravstvenu njegu samo ako posjeduje kompetencije stečene takvim obrazovanjem“, navodi se u priopćenju.