HEP-Proizvodnja uvela sustav upravljanja energijom  ISO 50001

Dodjela cerftifikata ISO 50001 HEP-Proizvodnji

Sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001: 2011 je integriran u postojeći sustav upravljanja okolišem i kvalitetom HEP-Proizvodnje prema normama ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015.

Certifikat ISO 50001 certifikacijske kuće TÜV Nord, direktoru HEP-Proizvodnje Željku Starmanu, uručio je predsjednik Uprave TÜV Croatia Đuro Tunjić. Certifikat predstavlja potvrdu nezavisnog tijela da je društvo HEP-Proizvodnja razvilo aktivan sustav upravljanja energijom što dokazuje da je učinkovito korištenje energije ozbiljan korporativni cilj tvrtke. Tunjić je prilikom dodjele certifikata istaknuo kako se energetska (ne)učinkovitost posljednjih godina potvrdila kao globalni problem od najvećeg značaja, kako zbog rastućih potreba za energijom, tako i zbog negativnog utjecaja fosilnih goriva na okoliš i klimatske promjene te njihove sve manje dostupnosti i sve više cijene.

Standardom ISO 50001:2011 potvrđuje se povećanje energetske učinkovitosti tvrtke te uspostava sustava upravljanja energijom kojim se identificiraju i procjenjuju područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije, uspostavlja energijska osnovica za praćenje energetske učinkovitosti, utvrđuju i nadziru trošila energije, kontinuirano unapređuju i optimiziraju procesi bitni za potrošnju energije te redovito ocjenjuje učinkovitost sustava upravljanja energijom. Uvođenjem norme ISO 50001:2011, HEP-Proizvodnja objedinila je sve sustave upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom u svojih 35 proizvodnih pogona hidroelektrana i termoelektrana u  jedinstven sustav na razini cijele tvrtke.

„Problem gospodarenja energijom posebno je izražen u industriji kao velikom potrošaču energije. U namjeri da se smanji potrošnja i troškovi energije, ali jednako tako i da se zaštiti okoliš, trajna optimizacija sustava upravljanja, kako energijom, tako i okolišem i kvalitetom, danas je jedan od ključnih čimbenika uspješnog poslovanja i razvoja HEP-Proizvodnje“, izjavio je Željko Starman.

Optimizacijom potrošnje energije HEP-Proizvodnja smanjuje emisije onečišćujućih tvari i CO2 te podiže svijest vlastitih zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša. Certificiranim sustavima upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom HEP-Proizvodnja se svrstava u moderne, okolišno osviještene tvrtke koje na taj način dokazuju svoju usmjerenost na otkrivanje potencijala za poboljšanja i uštede, smanjenje rizika u poslovanju, povećanje učinkovitosti procesa, smanjenje mogućnosti negativnog utjecaja na okoliš te postizanje što veće energetske učinkovitosti svojih postrojenja.

Nakon HEP-Proizvodnje, planira se uvođenje sustava ISO 50001 i u ostalim društvima HEP grupe. U skladu s direktivama EU, HEP grupa veća sada na vlastitim objektima provodi projekte energetske učinkovitosti i uštede energije, a ujedno pruža energetske usluge i svojim kupcima. U tijeku je realizacija Programa uspostave i provedbe sustava gospodarenja energijom i uvođenja sustava ESCO Monitor® u zgradama u vlasništvu HEP-a. S druge strane, HEP ESCO nudi konzultantske usluge i provedbu mjera energetske učinkovitosti koje su definirane planom za postizanje ušteda prema normi ISO 50001. Tako su kupcima HEP Opskrbe kategorije poduzetništvo, dostupne i energetske usluge koje im pomažu u praćenju parametara bitnih za uvođenje i provedbu norme ISO 50001.