HDZ podupire ulazak Grada Zagreba kao strateškog partnera u Imunološki zavod

Izvor: Nacionalno

HDZ će podržati prijedlog o ulasku Grada Zagreba kao strateškog partnera u Imunološki zavod, najavio je u petak predsjednik zagrebačkog HDZ-a i Gradske skupštine Andrija Mikulić, povodom zaključka o prihvaćanju Modela strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu između Grada i Vlade, koji je gradonačelnik Milan Bandić uputio na dnevni red sjednice Skupštine u četvrtak, 26. travnja.

“Proizvodnja se mora pokrenuti, a ulaganjem putem dokapitalizacije to će se i postići. Predugo cijeli zavod stoji u mjestu, nažalost zbog financijskih problema. No, u ovom se slučaju moramo svi uključiti da se zavod s velikim rezultatima i prepoznatljivom kvalitetom proizvoda, plazme, protuotrova, podigne na noge i krene s proizvodnjom”, izjavio je Mikulić za Hinu.

U obrazloženju tog Bandićevog prijedloga stoji kako mu je cilj ostvarivanje javno zdravstvenog interesa Republike Hrvatske i duge tradicije postojanja Imunološkog zavoda – od 1893. godine, te razvojnih potencijala proizvodnje i tržišta.

Grad Zagreb će sukladno predloženom modelu dokapitalizirati zavod s 110 milijuna kuna (moguće i u tranšama sukladno poslovnom planu kojeg će strane odobriti), u svrhu podmirenja dospjelih obveza prema dobavljačima u iznosu od 35 milijuna kuna, pokretanja proizvodnje virusnih cjepiva na postojećim lokacijama, te ugovorne proizvodnje krvnih derivata izvan pogona zavoda do izgradnje pogona na novoj lokaciji.

Modelom su definirani osnovni principi na temelju kojih će se provesti strateško partnerstvo i ulazak Grada Zagreba u vlasničku strukturu. Odnosi između države i grada u pogledu strateškog partnerstva te ulaska grada u vlasničku strukturu, u jednakim vlasničkim omjerima s državom, regulirani na način sadržan u modelu, a predstavljaju temelj i okvir za daljnje reguliranje međusobnih odnosa države i grada.

Svrha strateškog partnerstva je osigurati Zavodu dostatna sredstva za obavljanje nužnih radnji i postupaka vezanih za ulaganja u postrojenja, opremu i druge oblike imovine, uključujući potrebna unaprjeđenja poslovnih, proizvodnih, skladišnih i drugih procesa sa svrhom nastavka proizvodnje na postojećim lokacijama. Radi daljnjeg razvoja zavoda za koji, prema postojećim studijama, treba uložiti okvirno 300 milijuna kuna, strateški partneri će u drugoj fazi strateškog partnerstva, s ciljem osuvremenjivanja poslovanja i proizvodnje, izraditi plan ulaganja u nove proizvodne pogone sukladno ažuriranim studijama opravdanosti.

Time bi se potvrdile prethodne procjene potrebnih iznosa i dinamike dodatnih ulaganja, ili utvrdilo možebitne materijalne promjene u odnosu na postojeće studije.

Predloženim modelom Vlada bi prihvatila dokapitalizaciju zavoda od strane grada, na način da grad uđe u vlasničku strukturu kroz strateško partnerstvo s državom i drugim državnim imateljima dionica. Navodi se kako je dokapitalizacija najjednostavniji i najbrži način za ulazak strateškog partnera i pribavljanje financijskih sredstava, bez kojih je nemoguć nastavak rada i poslovanja zavoda.

Dokapitalizacijom bi se osigurala hitno potrebna sredstva za podmirenje vjerovnika i provedba postupaka vezanih uz potrebna ulaganja u postrojenja, opremu i druge oblike imovine sa svrhom nastavka proizvodnje na postojećoj lokaciji i pripreme za proizvodnju u novoj. Na postojećoj lokaciji moguća je proizvodnja virusnih poluproizvoda uz odgovarajuća ulaganja, čime bi se omogućilo da trgovačko društvo samo financira svoje troškove do izgradnje nove tvornice.

Pokretanje proizvodnje virusnih cjepiva uključuje cjelovitu optimalnu modernizaciju pogona i pratećih objekata. Uključuje i edukaciju postojećih te zapošljavanje i edukaciju novih ljudskih resursa, sa svrhom postizanja sigurnih uvjeta za dobivanje svih potrebnih dozvola i dosezanje volumena te cjelovitog programa proizvodnje i prodaje dostatnih za samoodrživost zavoda. Procijenjeni iznos za tu svrhu je 32 milijuna kuna bez PDV- a.

Procjenjuje se kako će se 43 milijuna kuna uložiti za financiranje operativnih troškova poslovanja i radnog kapitala tijekom razdoblja izvršenja radova i modernizacije pogona i opreme, odnosno do trenutka ostvarenja adekvatnog slobodnog novčanog toka iz kojeg će zavod moći servisirati kreditne obveze i obveze po kamatama.

Vlada će prihvaćanjem ovog modela Gradu Zagrebu osigurati ekskluzivnost u pregovorima i provedbi svih potrebnih radnji sa svrhom realizacije dokapitalizacije. Period ekskluziviteta trajat će 90 dana od dana potpisa modela u sklopu kojega se namjerava realizirati dokapitalizaciju.

Prihvaćanjem modela Grad Zagreb u dobroj vjeri prihvaća bitne elemente i uvjete za provedbu dokapitalizacije, s time da su sve odredbe modela, izuzev onih koje se odnose na ekskluzivitet i čuvanje povjerljivih podataka, neobvezujuće naravi. Detaljni uvjeti strateškog partnerstva kroz dokapitalizaciju regulirat će se po provedbi ‘due diligencea’ i biti sastavni dio ugovora o dokapitalizaciji, međuvlasničkog sporazuma i druge transakcijske dokumentacije, koju treba odobriti Gradska skupština.