HDZ novim Statutom želi uvesti unutarstranački referendum te model “jedan član – jedan glas”

Radna skupina za izradu prijedloga novog Statuta HDZ-a u Tezama za izradu novog Statuta predviđa mogućnost uvođenja instituta unutarstranačkog referenduma, širenje primjene izbora po modelu “jedan član – jedan glas” te mogućnost privremene suspenzije članskih prava za članove kod kojih postoji osnovana sumnja u postojanje razloga za isključenje, a osobito u slučaju optužbi za kazneno djelo.

Radna skupina za izradu prijedloga novog Statuta HDZ-a, koju vodi savjetnik premijera Karlo Ressler, nakon prošlotjedne odluke Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a svoje je Teze na savjetovanje poslala županijskim, gradskim, područnim i općinskim organizacijama HDZ-a, svim koordinacijama HDZ-a u inozemstvu te Mladeži i svim zajednicama te stranke.

Aktualni Statut HDZ-a donesen je 2000. godine i od tada je imao sedam izmjena i dopuna. To ga, smatraju u HDZ-u, čini zastarjelim, ali i nejedinstvenim zbog različitih ciljeva izmjena i dopuna.

Radna skupina za izradu prijedloga novog Statuta HDZ-a ističe kako novim Statutom žele nastaviti s podizanjem standarda unutarstranačke demokracije i većim uključivanjem članova u oblikovanje stranačkih politika. Tako, među inim, predlažu uvođenje instituta unutarstranačkog referenduma o određenim pitanjima te smanjivanje posrednosti u izboru članova središnjih tijela HDZ-a širenjem primjene neposrednog izbora tj. modela “jedan član – jedan glas” ili na članove svih središnjih tijela ili barem na neposredni izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednika HDZ-a.

Radna skupina želi otvoriti mogućnost da članovi svojim glasovanjem utječu na izbor dijela kandidata na izborima na nacionalnoj razini, a preostali dio kandidata, kao i poredak svih kandidata na listi, određivala bi središnja tijela stranke na prijedlog Predsjedništva HDZ-a.

Uz to, za izbore za župane, gradonačelnike i općinske načelnike, te za dio kandidata za predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave moglo bi se organizirati glasovanje za stranačke kandidate. Preostali dio kandidata, kao i poredak svih kandidata na listi, određivala bi nadležna tijela odgovarajuće lokalne organizacije.

Radna skupina zalaže se i za stvaranje tehničkih preduvjeta za elektroničko glasovanje članova, kao i za uređenje nespojivosti određenih stranačkih dužnosti kako bi se spriječila pretjerana kumulacija funkcija.

Također, redovito plaćanje članarine kroz vremenski period od šest mjeseci trebao bi biti uvjet članovima HDZ-a za ostvarivanje prava glasa na unutarstranačkim izborima i izjašnjavanjima. Novim Statutom predlaže se i uvođenje instituta privremene suspenzije članskih prava koja bi se mogla odrediti za članove kod kojih postoji osnovana sumnja u postojanje razloga za isključenje, a osobito u slučaju optužbi za kazneno djelo.

Članovi HDZ-a svoje prijedloge i komentare na Teze za izradu novog Statuta HDZ-a mogu poslati do 18. ožujka, a Radna skupina će konačni prijedlog novog Statuta HDZ-a do 1. travnja dostaviti Predsjedništvu HDZ-a.