HALMED: Prijavljivanjem sumnji na nuspojave do sigurnije primjene lijekova

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u suradnji s Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD) provodi kampanju o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova, te su pozvali u utorak zdravstvene radnike i pacijente da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka i tako aktivno pridonesu praćenju i očuvanju sigurnosti primjene lijeka.

Kampanja se provodi putem društvenih mreža u sklopu Europskog tjedna svjesnosti o važnosti prijava sumnji na nuspojave, od 20. do 24. studenoga, koji je ove godine usmjeren na poticanje prijavljivanja sumnji na nuspojave bezreceptnih lijekova, priopćeno je iz HALMED-a.

Iako su lijekovi koji su odobreni za stavljanje u promet sigurni za primjenu i odgovarajuće kakvoće, nuspojave se mogu pojaviti, čak i uz primjenu lijekova koji se izdaju bez recepta.

Pacijenti o svim sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva trebaju obavijestiti liječnika, ljekarnika ili drugog zdravstvenog radnika s kojim su došli u doticaj. Također, svaku sumnju na nuspojavu moguće je prijaviti izravno HALMED-u putem mobilne i on-line aplikacije ili slanjem ispunjenog obrasca putem e-pošte, pošte ili telefaksa.

Prijavljivanje nuspojava iznimno je važno jer se time prikupljaju podaci koji omogućuju bolje razumijevanje sigurnosnog profila lijeka te propisivanje i uzimanje lijekova na najučinkovitiji i najsigurniji mogući način.

Praćenjem nuspojava hrvatskim pacijentima neprekidno se osiguravaju kvalitetni i sigurni lijekovi te se izravno pridonosi zaštiti javnoga zdravlja, kao i zdravlja svakog pojedinog pacijenta koji lijek primjenjuje, poručili su iz HALMED-a. (Hina)