Grbin: Sabor treba proglasiti izvanredno stanje u državi

FaH

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin u četvrtak je izjavio da bi Sabor trebao donijeti odluku o izvanrednom stanju u državi i taksativno pobrojati koje se slobode i prava građana smiju i zbog čega ograničavati.

Ustav Republike Hrvatske je u nizu odredbi predvidio kako ćemo postupati u izvanrednom stanju. Većina nas te odredbe doživljava kao nešto što se primjenjuje u slučaju ratnog stanja, ali te odredbe pokrivaju i čitav niz drugih situacija u kojima država ne može funkcionirati, kazao je Grbin novinarima u Saboru.

“Smatram da bi bilo dobro da Hrvatski sabor konzumira svoje ovlasti iz članka 17. Ustava i iskoristi mogućnost koju mu daje Ustav da zakonom ograniči pojedine slobode i prava naših građana. To bi bio ispravan put, a na taj način otvaramo i vrata da, ukaže li se potreba, Vlada i predsjednik mogu sinkronizirano djelovati ako se Sabor u budućnosti ne bude mogao sastajati i donositi odluke na koje ih ovlašćuje Ustav“, smatra Grbin.

Naglasio je da je Sabor jučer usvojio krizne mjere koje se odnose na Nacionalni stožer civilne zaštite, ali misli da je ispravan put iskoristiti ovlasti koje im daje Ustav i donijeti odluku o kriznoj situaciji, odnosno o izvanrednom stanju i u toj odluci taksativno navesti koje se slobode i zbog čega ograničavaju.

U Članku 17. Ustava stoji: “U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jdinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda, pojedine slobode i prava se mogu ograničiti. O tome odlučuje Sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, predsjednik Republike.

Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo. Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pranoj određenosti kažnjivih djela i kazni te o slobodi misli, savjesti i ispovijedi“.

Grbin smatra da Sabor i dalje treba nastaviti s radom, pogotovo sada kada je stanje u državi teško.