Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović: Vratite nam oduzeto !!!

Izvor: Nacionalno/D.Prša

Gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović rezolutno je istupio tražeći da se Petrinji  vrati ono što joj je oduzeto na nepravedan način.

“Mi smo prije tri godine od Vlade RH doživjeli jednu od najvećih nepravdi, a to je, da nam je ukinuto ono što su nam plaćali, a plaćali su nam za vojne objekte komunalnu naknadu.

Mi smo od te komunalne naknade živjeli, jer je bila logika ako netko ima devastirane, uništene, napuštene objekte koji su bili sami sebi prepušteni, koji su bili opasni po život i koji su u gradu bili nakarada, mi smo o tome vodili brigu i mi smo za to godišnje dobivali bliže 3 milijuna kn.

No, s novom uredbom, odnosno odlukom te tadašnje Vlade mi smo ostali osakaćeni u zadnje tri godine za 9 milijuna kn. Mi to upravo tražimo nazad.

Tražimo da tu nepravdu koja nam je učinjena, ova Vlada riješi, da napravi ispravak i da nam što prije doznači ta sredstva, jer su ta sredstva bitna i značajna.

Nije tu riječ samo o tim novcima, nego tu je riječ o svemu onome što smo mi trebali imati zbog standarda građana Petrinje, jer mišljenja sam da svi ovi objekti koji su ovdje i o kojima smo mi vodili indirektno brigu, pazili i radili poslove,  s njima smo doživjeli jednu veliku nepravdu.

Mislim da su mnogi gradovi vojne objekte dobili čak telefonsku darovnicu na nekim Vladama,  a mi to nismo mogli dobiti nikada, a trebalo je te iste vojne objekte dovesti u funkciju lokalne samouprave koja je to trebala provesti kroz one planove koji se bave gospodarstvom, kroz naše komunalne firme koje dan danas nemaju prostora.

Mi smo čekali da država ide s određenim natječajima, što je i činila, jer su ti vojni objekti dva puta išli na natječaje za što je traženo 5 milijuna kn, što nitko normalan nije prihvatio.

Mišljenja sam da svi oni gradovi koji su dali prijedlog za ocjenu ustavnosti, a to su podnijeli Grad Slunj, Delnice, Općina Čavle, Hrvatska zajednica županija i Udruga gradova, što je išlo u jednom zajedničkom paketu, a tu je i Grad Petrinja, i upravo zbog toga moramo sjesti i razgovarati, kazao je gradonačelnik Dumbović.

Dodao je da se ne smije zaboraviti da je Petrinja kao Vukovar, kao Knin i kao mnogi drugi gradovi doživjela strašna razaranja, no nikada nisu dobili financijsku prvednost bili su prepušteni sami sebi, jer im se čak uzelo više od poreza od kojih žive, jer od poreza na dohodak ne mogu tako kvalitetno živjeti kao neki drugi gradovi.

“Matematika je vrlo jasna, nama je uzeto sa strane fiskalne politike ali nam je uzeto i sa strane objekata koji su bili vojni.

Na nama je da napravimo određenu reviziju i sa svim objektima, novim porezom na nekretnine trebali bi kao lokalna samouprava dobiti određenu sadisfakciju i vjerujem da ćemo napokon moći živjeti od onih objekata koji su u ovom gradu, pogotovo ako dobijemo od Ministarstva državne imovine neke objekte za funkciju realizacije dobrih poslovnih planova i svega onoga što ovom gradu treba kad je u pitanju gospodarstvo” – rezolutan je gradonačelnik Dumbović.