Gradonačelnici Dumbović i Starčević zajedno u borbu za decentralizaciju

Prema dogovoru Darinka Dumbovića, gradonačelnika Grada Petrinje i Karla Starčevića, gradonačelnika Grada Gospića, održat će se prvi preliminarni sastanak na temu problematike, krajem travnja ili početkom svibnja u Gradu Gospiću na kojem će sudjelovati i Ivica Knežević, gradonačelnik Grada Delnica.

Jedna od tema sastanka bit će problem precentralizirane države.

Gradonačelnik Dumbović bi htio da s gradonačelnicima Delnica i Gospića zajednički radi na decentralizaciji, gledajući na fiskalnu politiku Ministarstva prema područjima koja trajno zaostaju u razvoju, a to su Lika, Gorski kotar i Banovina koja su u ovom slučaju zapostavljena.

Jedna od točaka koja je sigurno važna je šuma i šumsko gospodarstvo koje se nalazi na tim područjima.

Htjeli bi kroz zakonske odredbe promijeniti zakon, konkretno za Grad Petrinju da 30% kvote sječe šuma ostaje u Gradu Petrinji kao i da dio drvne mase ostane kod naših lokalnih proizvođača, kazao je gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović.