Grad Vukovar od Borova kupuje parcele za 36 milijuna kuna za proširenje Poslovne zone

Gradsko vijeće Vukovara u četvrtak je na sjednici većinom glasova podržalo prijedlog kupoprodaje zemljišta između grada Vukovara i tvrtke Borovo, kojim će grad za 36,3 milijuna kuna kupiti 687.057 četvornih metara zemljišta od te tvrtke.

Kako je pojasnila pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog ređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Ivana Arambašić, riječ je o šest katastarskih čestica tvrtke Borovo, koje će grad platiti u dvije rata u iduće dvije godine, a ukupnu vrijednost zemljišta od 36,32 milijuna kuna utvrdila je ovlaštena Agencija za poslove nekretninama iz Đakova.

Novac za tu kupnju namaknut će Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, koji je već u proračunu za iduću godinu osigurao dodatnih 21 milijun kuna. Toliko u idućoj godini iznosi i prva rata za kupnju zemljišta, s tim da su sve parcele Borova pod hipotekom HBOR-a, i isplate neće biti ukoliko se teret s parcela koje su predmetom kupoprodaje ne skine.

Borovo je u većinskom vlasništvu države, ima oko 650 zaposlenika, i već godinama posluje otežano, čekajući dokapitalizaciju ili strateškoga partnera.

Grad Vukovar će na taj način proširiti vukovarsku Gospodarsku zonu. (Hina)