Grad Petrinja započinje s isplatom uskrsnica umirovljenicima

Pixabay

Grad Petrinja je započeo s isplatom uskrsnica umirovljenicima koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju, a zahtjevi su obrađivani prema redoslijedu zaprimanja dokumentacije. Iznos uskrsnice je 200,00 kuna po umirovljeniku.

Podsjećamo sve one koji još nisu predali zahtjeve kako ih predati mogu do 30.travnja u Pisarnici Gradske uprave Grada Petrinje, Ulica braće Hanžek broj 19, gdje trebaju uz Izjavu dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

-presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu

-presliku odreska od isplate mirovine (ne stariji od 3 mjeseca) i

-presliki tekućeg računa.

Podsjećamo kako pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici koji prebivalište imaju na području Grada Petrinje, a čije mirovine ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna.

Izjavu koju treba popuniti možete preuzeti OVDJE.

„Napominjemo da svi umirovljenici koji nemaju tekući račun da u zahtjevu stave naznaku kako nemaju otvoren račun te će im novac biti dostavljen poštom na adresu na kojoj trenutno borave, s obzirom na okolnosti u kojima smo se našli nakon potresa“, poručuju iz Grada Petrinje.