Grad Karlovac poziva građane da se svojim prijedlozima uključe u razvoj pametnog grada

Grad Karlovac pripremio je Strategiju razvoja Karlovca kao pametnog grada koja je na javnom savjetovanju od 21. lipnja do 10. srpnja ove godine.

S obzirom na činjenicu da se radi o strategiji koja u svojoj biti sadrži primarno implementaciju suvremenih digitalnih tehnologija, kao oblik javne rasprave s općom i stručnom javnošću u Gradu Karlovcu, odabrana je varijanta održavanja WEBINARA, odnosno on line javne rasprave, na koju se tijekom 4. srpnja 2018. odazvalo više od 50 dionika.

Grad Karlovac je time postao jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji je za potrebe javne rasprave o nekom strateškom dokumentu primjenio najsuvremeniji oblik komunikacije koji, osim što omogućuje sudjelovanje većeg broja ljudi u međusobnoj komunikaciji, ujedno štedi vrijeme neophodno za dolazak s točke A na točku B, štedi resurse općenito i smanjuje CO2 emisije.

Tijekom WEBINARA odnosno javne rasprave gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić sa suradnicima te predstavnicima izrađivača studije – tvrtke Infodom, predstavili su viziju, način pripreme dokumenta, ciljeve, odabrana područja, prioritete i mjere koje su predložene u pripremljenom dokumentu za sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati 11. srpnja i na kojoj će se vijećnicima predložiti donošenje predmetne strategije.

Inače, korištenje suvremenih digitalnih tehnologija na čemu se bazira strategija trebalo bi imati svrhu poboljšanja uvjeta komunikacije i rada u javnom i realnom sektoru, ali prije svega svrhu poboljšanja opće kvalitete života građana Grada Karlovca i svih koji u njega dolaze iz bilo kojeg razloga.

Dodatno, strategija predlaže novi način upravljanja gradom pri čemu je fokus sa gradskih upravnih tijela i službenika preusmjeren na sugrađane, poslovne subjekte, posjetitelje grada Karlovca pri čemu je zamišljeno da grad funkcionira kao kvalitetan servis i partner građanima u daljnjem razvoju Grada Karlovca s usmjerenjem na održivi razvoj