Grad Karlovac otpisuje dio duga blokiranim sugrađanima

gradonačelnik Karlovca Damir Mandić

Karlovačko Gradsko vijeća u ponedjeljak je jednoglasno prihvatilo odluku o jednokratnom otpisu dospjelog nenaplaćenod duga dijelu blokiranih građana i to do 10.000 kuna.

Kako je pojašnjeno, komunalne tvrtke otpisivat će dug samo građanima obuhvaćenim socijalnim programima, a dužnici gradskih naknada bit će oslobođeni duga samo za dio naknada, a ne za sve vrte dugova i to neovisno o tome jesu li ili nisu korisnici socijalne pomoći.

Pročelnica za financije Lidija Malović rekla je karlovačkim vijećnicima da je taj prijedlog sukladan novom zakonskom rješenju za državni proračun i korisnike i tvrtke u vlasništvu države, koje su obvezne na otpis svojih potraživanja po određenim zakonskim pravilima.

Jedinice lokalne samouprave za sebe i za tvrtke u svom vlasništvu same odlučuju hoće li ili neće otpisivati svoja potraživanja blokiranim dužncima.

Fizičke osobe i bivši obrtnici duguju gradu Karlovcu ukupno 2.700.000 kuna, a gradskim tvrtkama ukupno oko 25 milijuna kuna, te je odlučeno da će se otpis duga raditi selektivno.

Otpisivat će se do 10.000 kuna duga za proračun, u što nisu uključeni dugovi naknade za legalizaciju, dugovi komunalnog doprinosa, prihodi od kupoprodaje nekretnina, kao ni potraživanja po založnim pravima.

Predmet Odluke o otpisu duga odnosi se samo na dug nastao od potraživanja za najamnine, komunalne naknade, spomeničke rente, naknade za korištenje javnih površina, te će u idućih 60 dana prijedlog otpisa s popisom dužnika biti pripremljen i predložen Gradskom vijeću na usvajanje, najavila je Malović.

Gradske tvrtke prema fizičkim osobama također će otpisivati do 10.000 duga i to samo korisnicima socijalnih programa, jer bi generalni otpis bio prevelik teret za njihovo poslovanje, te bi, naglasila je Malović, „znatno ugrozilo njihovu likvidnost i buduće poslovanje“.

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić rekao je kako se tu pokazuje socijalna osjetljivost prema onima najugroženijima, kojima bi svaka daljnja ovrha ugrožavala egzistenciju.

Na primjedbe nekolicine vijećnika o mogućoj nepravdi i krivoj poruci redovitim platišama, te na prijedlog o selektivnom, a ne generalnom otpisu dugova blokiranih građana, posebno onima koji odbijaju prihvatiti zaposlenja, odgovorio je Mandić da se to ne smije tako raditi.

„Oko 25 milijuna kuna evidentiranih potraživanja fizičkih osoba je velik dug, ali ipak ogroman broj građana svoje obaveze plaća više – manje redovito i znamo da se kod otpisa duga neplatiša otvaraju pitanja socijalne osjetljivosti i pravednosti. Ali mi ne smijemo otpis raditi diskrecijski. Pravila moraju biti opća, a mi smo se odlučili za pravilo da to budu korisnici državnog i gradskog socijalnog programa. Najveći dio njih su zaista ljudi u potrebi, pa čak i pod cijenu da će nas netko pojedinačno prevariti, hajde da ne zakidamo zbog njih nekoliko one ugrožene”, rekao je Mandić.

Naglasio je kako će osim otpisa duga, dio gradskih tvrtki raditi dogovore s neplatišama o obročnim otplatama duga i slično, da bi se izbjegle ovrhe i novi troškovi dužnicima.