Grad Karlovac kontinuirano ulaže u postavljanje kompletnog sustava za prikupljanje odvojenog otpada

U reciklažnom dvorištu na Ilovcu u 2018. prikupljeno je 90 tona otpada, a u 2019. ta je količina znatno veća – građani su predali čak 220 tona otpada.

Grad Karlovac i gradska tvrtka Čistoća godinama provode projekte kako bi se osiguralo da građani što više odvajaju otpad u svojim kućanstvima, i to nudeći im infrastrukturu za to, ali i podižući svijest o nužnosti odvajanja otpada na kućnom pragu i recikliranja. Više od 100 zelenih otoka po gradskim četvrtima i mjesnim odborima postoji već niz godina, zatim mobilna reciklažna dvorišta, a kontinuirano se provodi i nabava kanti i plastičnih vreća koje dobivaju domaćinstva na širem gradskom području kako bi mogli odvajati otpad.

Otvorena reciklažna dvorišta na području grada pokazuju da su građani sve osvješteniji kada je u pitanju zbrinjavanje otpada. – Građanima Karlovca na raspolaganju su dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu te od prošle godine na Maloj Švarči, koje je prilagođeno i slijepim osobama i sve ih se više koristi. Na te je lokacije moguće donijeti čak 48 vrsta otpada, od čega 22 opasna. U reciklažnom dvorištu na Ilovcu u 2018. prikupljeno je 90 tona otpada, dok je u 2019. ta količina znatno veća pa su građani predali čak 220 tona otpada. I novo reciklažno dvorište na Maloj Švarči, koje je započelo s radom u listopadu prošle godine također bilježi količine veće od očekivanih. Od 1. listopada, otkada je na raspolaganju građanima, pa do sredine siječnja u njemu je prikupljena 31 tona otpada. Od odloženog otpada, najzastupljeniji su glomazni i građevinski otpad, a građani su često odlagali i otpadne gume, plastičnu ambalažu, tekstil, elektronički otpad, crijep, staklo, papir i kartonsku ambalažu, izolacijski materijal s azbestom i drugo – poručuju iz karlovačke Čistoće. Podsjećaju da su i radnim vremenom reciklažnih dvorišta, u koja se može doći u ponedjeljak, srijedu i petak od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati, izašli ususret građanima kako bi mi imali niz mogućnosti da dovezu otpad na za to predviđena dvorišta.

Podsjećaju da su i radnim vremenom reciklažnih dvorišta, u koja se može doći u ponedjeljak, srijedu i petak od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati, izašli ususret građanima kako bi mi imali niz mogućnosti da dovezu otpad na za to predviđena dvorišta.

– Količine prikupljenog otpada govore o sve većoj svijesti građana o odvajanju otpada i značenju gospodarenja otpadom uopće. Zahvaljujemo građanima na tome te pozivamo da i nadalje u što većem broju koriste reciklažna dvorišta. U slučaju potrebe naši djelatnici na reciklažnim dvorištima rado će im odgovoriti i pružiti dodatna objašnjenja vezana za korištenje reciklažnog dvorišta – dodaju u Čistoći. No, kako bi dodatno pomogli u prikupljanju odvojenog otpada, ovih su dana u Čistoću došli i novi spremnici za prikupljanje papira i stakla. Nabavljeni su u sklopu projekta Grada Karlovca ‘Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Karlovca’, a provode ga Grad Karlovac, Čistoća i Fond za zaštitu okoliša.

Riječ je o 500 komada kontejnera od 1100 litara, od kojih je 250 za papir i karton, a 250 za plastiku. U sklopu projekta nedavno je preuzeto i 80 „zvona“ za staklo, koja će, kao i kontejneri za papir i plastiku, nakon potpisivanja ugovora o prijenosu vlasništva između Fonda i Grada Karlovca, biti raspoređeni na područje grada. Istim projektom predviđena je nabava i dodatnih spremnika manjeg volumena za papir/karton i plastiku, kao i spremnika za biootpad, čija se isporuka također očekuje u predstojećem razdoblju – najavljuju iz gradske tvrtke.

Među pet gradova u Hrvatskoj

Podizanju svijesti građana o zaštiti okoliša, pa onda i o nužnosti odvajanja kako bi se neki od otpada mogli reciklirati, doprinio je svakako i 1,2 milijuna kuna vrijedan projekt Pametno odloži#BoljiKarlovacSloži koji se provodio tijekom protekle godine, a za koji je 85% sredstava osigurano iz fondova EU. Njime su održane 174 edukativno-informativne aktivnosti; od radionica po školama i vrtićima do radijskih i TV emisija i javnih tribina kako bi se došlo do svakog građanina. KARLOVAC U bivšoj vojarni stanovi za 350 € po kvadratu Taj se projekt dovezao na edukacije koje su na istu temu rađene i prije po gradskim četvrtima, vrtićima i školama. Svrha projekta, pojasnili su iz Grada, je izgradnja svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, s posebnim naglaskom na četiri specifična cilja projekta, a to su sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Na kraju cilj je smanjeno odlaganje otpada na odlagalištima. Karlovac je među pet gradova u Hrvatskoj s najvećim postotkom odvajanja otpada jer se odvaja 24 posto otpada.