Grad Karlovac izdvojio 1,1 milijuna kuna za sufinanciranje provedbe EU projekata

Gradonačelnik Damir Mandić danas je upraviteljima i predstavnicima zgrada uručio Ugovore o dodjeli sredstava Grada Karlovca za sufinanciranje provedbe EU projekata energetske obnove višestambenih zgrada.

Sredstva iz Proračuna grada Karlovca za 2018. godinu za sufinanciranje prihvaćenih projekata pristiglih na Javni pozv za sufinanciranje provedbe EU projekata Energetske obnove višestambenih zgrada s područja grada Karlovca ukupno iznose 1.101.489,51 kuna, a podjeljena su za 10 stambenih zgrada.

“Pokazalo se da postoje projekti kod višestambenih zgrada kojima je uz angažman upravitelja i suvlasnika potrebna konkretna podrška. Tako smo u proračunu za 2018. godinu, u tom dijelu podrške, našli skoro 2 mil. kuna, s tim da će jedan dio ići i u 2019. godini.

Radi se o pomoći za energetsku obnovu i vodomjerima. Prepoznata je potreba za vodomjerima i imali smo zahtjeva za skoro 1,5 mil. kuna, a predviđeno je bilo 200 tis. kuna u proračunu. Nakon što smo sve preračunali, prihvatili smo sve zahtjeve onih koji su se prijavili na javni poziv. Radi se o 1 600 stanova koji će u idućih godinu dana imati vlastite vodomjere. U želji da potaknemo što više upravitelja i suvlasnika podržali smo upravo one koji su svoj novac ili najveći dio povukli iz EU sredstava.

S druge strane kada podržavamo takve projekte moramo zadovoljiti popriličan broj raznoraznih pravilnika i zakona, što smo u konačnici i uspjeli posložiti, a sve u cilju podizanja kvalitete življenja naših sugrađana, naglasio je gradonačelnik Damir Mandić.”

U lipnju ove godine potpisano je 56 ugovora o sufinanciranju ugradnje sustava internih vodomjera u višestambenim zgradama u iznosu oko 800 tis. kuna, a ostalih 20 zgrada sufinancirat će se u 2019. godini s oko 400 tis. kuna.