Goran Marić: Državna imovina može znatno pridonijeti proračunu

Ministar Goran Marić / Foto: Nacionalno

Ministar državne imovine Goran Marić rekao je na savjetovanju ekonomista u Opatiji da se zakupom i koncesijama državne imovine može osigurati prihod u proračun do milijardu kuna na godinu više nego sada.

Marić je istaknuo da je taj potencijal možda i veći te da Ministarstvo državne imovine treba kadrovski i financijski ojačati.

Među glavne prepreke za to uvrstio je česte institucionalne promjene, neodgovarajući zakonski okvir, neriješene imovinsko-pravne odnose i neodgovarajući registar imovine.

Među potencijalima državne imovine su, kako je rekao, neperspektivna vojna imovina, stanovi, poslovni prostori, zemljišta, udjeli u trgovačkim društvima, kampovima te u pomorskom dobru.

Naveo je da su od ustroja ministarstva troškovi najma tijelima državne uprave smanjeni za 15 milijuna kuna, naplaćene su naknade kampovima od 5,4 milijuna kuna, prvi puta je fakturiran najam za poslovne prostore od 4,2 milijuna kuna, a za zatezne kamate naplaćen je 1,1 milijun kuna. Aktivnije se, kaže Marić, rješava razvrgnuće suvlasništva, a od CIMOS-a je naplaćen dug od 55 milijuna kuna.

Govoreći o zatečenoj imovini, Marić je naveo da je zatečeno 6.550 državnih stanova, od kojih je 1.032 prazno, a 1.185 ih se bespravno koristi. Od 3.687 poslovnih prostora, 930 ih je prazno, a 211 je bespravnih korisnika. Spomenuo je i 322 bivše vojne nekretnine koje nisu komercijalizirane te 8 kampova od kojih do osnivanja ministarstva nije naplaćena ni kuna.