Glina: Odlagalište azbesta neće biti uz tvornicu dječje hrane

Gradonačelnik Grada Gline Stjepan Kostanjević

Nakon nezadovoljstva Glinjana jer gradski prostorni plan i projekt tvrtke Hidroplan kao lokaciju za odlaganje građevinskog otpada – azbesta predviđa odlagalište “Gmajne” nadomak Gline te neposredno uz tvornicu dječje hrane HiPP Croatia, županijske i gradske vlasti odustale su od te lokacije.

O tome su na konferenciji za novinare izvijestili sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i glinski gradonačelnik Stjepan Kostanjević.

“Zakonom je predviđeno da država, županije i gradovi donose svoje planove o zbrinjavanju otpada, pa su na području Sisačko-moslavačke županije bile predviđene četiri lokacije za zbrinjavanje azbesta. Tako je i u Glini bila predviđena lokacija jedne kazete, ali se tijekom javne rasprave od nje odustalo, a takav će se otpad zbrinjavati na nekom drugom mjestu, vjerojatno na odlagalištu Babina gora u Karlovačkoj županiji”, rekao je Ivo Žinić. Istaknuo je kako Sisačko-moslovačka županija nema nijedno ovlašteno odlagalište za azbest, da u svim svojim planovima vodi brigu o okolišu, tako niti odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, o kojem je bilo mnogo rasprave, nije predviđeno županijskim planom.

Gradonačelnik Stjepan Kostanjević je novinare obavijestio kako su gradski vijećnici podnijeli amandman za odustajanje od planirane lokacije, pa je odluka Gradskog vijeća da se takav prijedlog usvoji. Napomenuo je kako su u gradu već više godina postojali otpori planiranoj lolaciji, ali o zbrinjavanju otpada nitko nije brinuo. Iako su i Žinić i Kostanjević naglasili kako na odustajanje od lokacije odlagalište nisu utjecali nikakvi pritisci, činjenica je da se dio gradskih vijećnika nedavno oštrim pismom obratio županu, gradonačelniku i članovima Gradskog vijeća.

I direktor glinske tvornice dječje hrane HiPP Croatia Darko Baljak upozorio je prije nekoliko dana da planirana kazeta za azbest ozbiljno ugrožava rad te uspješne tvornice. U svom je dopisu naveo kako se u Glini proizvodi više od 200 prehrambenih artikala koji se izvoze u pedesetak zemalja svijeta, te da bi odlagalište azbesta kao opasnog otpada moglo imati nesagledive posljedice na poslovanje kompanije, jer njihovi proizvodi u tom slučaju ne bi imali otvoreni pristup svjetskim tržištima. Time bi se, upozorio je, dovela u pitanje i egzistencija 250 zaposlenih i jedinoj županijskoj tvornici dječje hrane.

Nakon istupa gradskih vijećnika Radomira Lončarevića i Marija Božurića u javnosti, uslijedilo je i potpisivanje peticije za odustajanje od predložene lokacije za odlagalište kancerogenog azbesta te konačno i amandman gradskih vijećnika.