Glavni direktor HUP-a Davor Majetić imenovan u Stručnu savjetodavnu skupinu UN Global Compacta

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Davor Majetić postao je član Stručne savjetodavne skupine UN Global Compacta sa sjedištem u New Yorku, čiji su članovi predstavnici poslovnog sektora, civilnog društva, sindikata, vlada, UN-a i lokalnih mreža Global Compacta koji snažno podupiru Agendu 2030 -program održivog razvoja, priopćeno je u nedjelju iz HUP-a.

Majetić je jedini predstavnik istočnoeuropskih zemalja – lokalnih mreža UN Global Compacta u tome tijelu koje će, navode iz HUP-a, sudjelovati u definiranju programskih prioriteta i rada UN Global Compacta, s posebnim naglaskom na trendove i izazove s kojima se susreće poslovni sektor u postizanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine.

UN Global Compact najveća je svjetska inicijativa za korporativnu odgovornost i održivi razvoj u svijetu, koja broji preko 13.000 članova u 170 država i ima lokalne mreže u više od 85 zemalja.

Temelji se na deset osnovnih načela iz područja ljudskih prava, prava radnika, okoliša i borbe protiv korupcije koji su u potpunosti komplementarni s ciljevima održivog razvoja.

HUP je nositelj UN-ove inicijative u Hrvatskoj, a upravljajući UN Global Compact mrežom Hrvatska potiče snažnije uključivanje poslovnog sektora u aktivnosti s područja društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, navodi se u priopćenju.