Gavrilović i ratno profiterstvo !!!

Izvor: Nacionalno

Što reći nakon objave arbitražne odluke iz Washingtona? U čiju korist je odluka?

DORH tvrdi da je u arbitraži uspjela Republika Hrvatska, a Gavrilović ponosno objavljuje da je Republika Hrvatska izgubila spor i kako “odluka arbitražnog vijeća neće imati nikakvog utjecaja na Grad Petrinju ili na status nekretnina i stanova u Gradu Petrinji.“

Koliko licemjerja na jednom mjestu!

Pa Petrinja i njezini građani su tolike godine taoci Gavrilovića , ali i odnosa države prema problemu nekretnina kojima grad ne može raspolagati i koje koče njegov razvoj.

Krajnje je vrijeme da se to prekine i da se Petrinjcima vrati imovina koju su svojim radom stvorili !!!