Frane Barbarić predložen za predsjednika Uprave HEP-a

Vlada RH predložila je u četvrtak Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP)  imenovanje Frane Barbarića za predsjednika Uprave te Nikolu Rukavinu, Marka Ćosića, Petra Sprčića, Tomislava Šambića i Sašu Dujmića za članove Uprave, priopćeno je sa zatvorenog dijela Vladine sjednice.

Prijedlog imenovanja je sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem objavljenog javnog natječaja, dodaje se u priopćenju.

Također Vlada RH je Nadzornom odboru društva Đuro Đaković Grupa d.d. predložila  imenovanje Marka Bogdanovića za predsjednika Uprave i Slavena Posavca za člana Uprave društva,  a najdulje na vrijeme od šest mjeseci.

Na zatvorenom dijelu Vladine sjednice, u sklopu kadrovskih odluka, razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Komisije za granice: dr.  Mario Nobilo, Andreja Metelko-Zgombić, mr. Marina Jurić Matejčić, Zlatko Sokolar, Igor Maly, prof. dr.  Željko Bačić i Vlatka Đurković.

Imenovani su nova predsjednica, zamjenik predsjednice, članovi i zamjenici članova Komisije za granice, kao predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,  Ministarstva financija i Državne geodetske uprave.

Nova predsjednica Komisije za granice Andreja Metelko-Zgombić

Novom je predsjednicom Komisije za granice imenovana Andreja Metelko-Zgombić, a njezinim zamjenikom imenovan je Toma Galli.

Mr. Zoran Bradić imenovan je članom, a Davorka Sarić, zamjenicom člana; Zrinka Smeh Martinović imenovana je članicom, a Kristijan Beljan zamjenikom članice. Članom je imenovan i Zoran Ničeno, a zamjenikom člana Dragan Babović. Mr. Maja Markovčić Kostelac imenovana je članicom, a Branimir Belančić-Farkaš zamjenikom članice;  mr. Bosiljko Zlopaša imenovan je članom, a Ljerka Gusić Tujmer zamjenicom člana, dr.  Marijan Marjanović članom i dr. Ilija Grgić zamjenikom člana.

Vlada je imenovala Sandu Šimić Petrinjak glavnom tajnicom Ministarstva unutarnjih poslova, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Imenovane su i ravnateljice i ravnatelj ureda Vlade RH, temeljem javnom natječaju i to: Zdenka Pogarčić imenovana je ravnateljicom Ureda za zakonodavstvo, Blanka Jurić-Jerbić ravnateljicom Ureda za protokol, mr. Helena Štimac Radin, ravnateljicom Ureda za ravnopravnost spolova i Ivan Klanac ravnateljem Direkcije za korištenje službenih zrakoplova.

Imenovanima su prethodno povučena ovlaštenja za obavljanje poslova ravnatelja ureda Vlade RH.

Ponovno su dana ovlaštenja državnim službenicima za obavljanje poslova ravnatelja ureda Vlade RH, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja ureda Vlade RH, a najduže do šest mjeseci, jer im istječe dosadašnje ovlaštenje.

Ponovno su ovlašteni: Vesna Lendić Kasalo, za poslove ravnatelja Ureda za udruge, s danom 29. prosinca 2017., Hrvoje Debač za poslove ravnatelja Ureda za razminiranje, s danom 1. siječnja 2018., mr.  Branko Sočanac za poslove ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, s danom 5. siječnja 2018. i Željko Petković, za poslove ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, s danom 5. siječnja 2018.

Ponovno je dano ovlaštenje državnom službeniku Marku Brajku za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a najduže do šest mjesec.

Razriješena je dosadašnja članica Otočnoga vijeća Ines Merćep. Novom je članicom Otočnoga vijeća imenovana Dunja Magaš, kao predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Razriješena je dosadašnja članica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dr. Nataša Strelec Mahović. Novom je članicom Stožera, kao predstavnica Državnoga hidrometeorološkoga zavoda imenovana dr. Branka Ivančan-Picek. (H)