Forum žena SDP-a: Žene najteže kolateralne žrtve pademije

Hina

Procjena je da je u Hrvatskoj svakih 15 minuta fizički zlostavljana jedna žena, a one su i najteže kolateralne žrtve pandemije koronavirusa koji je obitelji zatvorio u četiri zida, upozorili su u srijedu, u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, iz Foruma žena SDP-a.

“Ove godine obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u posebnim uvjetima. Situacija sa Covidom 19 zatvorila je obitelji u njihova četiri zida, a što se doista događa saznat ćemo tek kada ova kriza prođe, nažalost za mnoge žene i djecu prekasno. Žene spadaju među najteže kolateralne žrtve pandemije koronavirusom, ali u Hrvatskoj su uglavnom kao takve prešućene”, stoji u priopćenju Foruma.

Ističu kako je rodno uvjetovano nasilje i danas sveprisutno i vidljivo na različite načine te kako se pojavljuje u raznim okruženjima, poput obitelji, doma, pa sve do radnog mjesta i javnih prostora.

Navode kako su uzroci mnogobrojni, ali da imaju temelje u patrijarhalnim obrascima ponašanja i definiranja rodnih uloga i odnosa između žena i muškaraca.

“Tužna je istina i činjenica da često ni žena ni njen život ne vrijede puno. Posljednji događaji pokazuju da partnersko nasilje ne poznaje dob, klasnu pripadnost ili socijalni status – zlostavljači i ubojice mogu se pronaći u svim profesijama i socijalnim strukturama. Zakazali su svi u nizu – policija, sudstvo, obrazovni sustav, sustav socijalne zaštite. Zakazalo je društvo”, ističu u priopćenju.

Procjena je, kažu, da je u Hrvatskoj svakih 15 minuta fizički zlostavljana jedna žena, no uvjereni su kako su brojke puno veće jer većina nasilja ostaje neregistrirana jer žene u strahu ne prijavljuju počinitelje.

“Izuzetno je važna društvena osuda nasilja i potreba učinkovitog sustavnog djelovanja svih institucija nadležnih za zaštitu žrtava i kažnjavanje počinitelja, kao i rad na prevenciji i osvješćivanju suradnje, tolerancije i ravnopravnosti kao jedinog mogućeg načina napretka društva u zaštiti ljudskih prava”, stoji u priopćenju.

Drže da treba uvesti građanski odgoj u škole kako bi djeca usvojila vrijednosti za tolerantno i zdravo društvo bez netolerancije, nasilja i diskriminacije.

“Važna je provedba Istanbulske konvencije, koja je ratificirana, ali nažalost i dalje se ne provodi u praksi. Pitamo se što je s premijerovim svojedobnim obećanjem novih sigurnih skloništa za žene žrtve nasilja, jer ih u svim županijama nema, a žrtve ne mogu čekati”, navode u priopćenju.

Pozvali su sve građane da osvijeste problematiku nasilja nad ženama te da prepoznaju i pomognu žrtvama nasilja, jer svako izbjegavanje istine i umanjivanje problema ima kasnije visoku cijenu.