Fond za pravednu tranziciju: Sisačko-moslavačka i Istarska županija na popisu prioriteta

Sisačko-moslavačka i Istarska županija nalaze se na popisu područja za koje Europska komisija predlaže da bi mogle imati pravo na sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju.

Komisija je srijedu u Bruxellesu predložila popis područja u članicama EU-a, koje bi mogle imati pravo na sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju, koji je namijenjen u prvom redu državama i regijama koje najviše ovise o fosilnim gorivima kako bi one lakše prošle tranziciju prema niskougljičnom gospodarstvu. Novac iz toga fonda je prije svega namijenjen za prekvalifikaciju radnika koji rade u djelatnostima s visokim emisijama stakleničkih plinova i za otvaranje novih, čišćih radnih mjesta. Prednost u dobivanju tih sredstava imaju područja s velikom industrijskom tradicijom i rudarstvom.
Komisija je u okviru svojih nastojanja da EU do 2025. godine postane klimatski neutralan, za sljedeće sedmogodišnje proračunsko razdoblje predložila iznos od 7,5 mlijardi svježeg novca za Fond za pravednu tranziciju, a taj bi iznos poslužio kao poluga za privlačenje oko 100 milijardi eura investicija. Za Hrvatsku je predloženo 60 milijuna eura iz toga fonda.
Komisija je predložila popis od sto od ukupno 1200 statističkih regija u EU-u na NUTS 3 razini. NUTS je nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statističke potrebe, a NUTS 3 odgovora područjima hrvatskih županija.
U Hrvatskoj su Sisačko-moslavačka i Istarska županija predložene na temelju emisije stakleničkih plinova. Emisija stakleničkih plinova u Sisačko-moslavačkoj županiji dolaze od kemijske industrije i prerade nafte. U tim energetsko intenzivnim industrijama radi znatan broj ljudi, stoga su za dekarbonizaciju potrebne dugoročne investicije prema klimatski neutralnim tehnologijima, koristeći potencijal lokalne radne snage.
U Istri su ekološki izazovi tijesno povezani s proizvodnjom električne energije i proizvodnjom cementa. Jedno od najprosperitnijih područja u zemlji ima termoelektranu na ugljen, koja proizvodi šest posto ukupne proizvodnje električne energije u zemlji. S druge strane, Sisačko-moslavačka županija jedno je od najsiromašnijih područja, u kojem, između ostalog, posluje jedna kemijska tvrtka i rafinerija, koja je trenutačno u postupku preobrazbe djelatnosti iz gubitaške prerade sirove nafte prema održivijim alternativnim industrijskim aktivnostima, navodi Komisija. Procjenjuje se da će tranzicija prema klimatskoj neutralnosti pogoditi oko sedam posto zaposlenih u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Predloženi popis predstavlja podlogu za dijalog između Komisije i Hrvatske u pripremi njezinih planova za prelazak na zeleno gospodarstvu i pravednu tranziciju.
Komisija predlaže da bi Fond za pravednu tranziciju trebao ciljati na produktivne investicije u mala i srednja poduzeća, uključujući i start-upove, koje bi vodile prema diversikaciji gospodarstva, zatim na investicije u istraživanje i inovacije, u razvoj tehnologija i infrastrukture za dostupnu čistu energiju, na investicije u digitalizaciju, u jačanje kružnog gospodarstva te u doškolovanje i prekvalifikaciju radnika.
Popis predloženih područja koja bi imala prava na sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju, dio je izvješća po državama članicama o sveukupnom gospodarskom i socijalnom napretku u svakoj zemlji, koje je Komisija objavila u srijedu u okviru zimskog paketa Europskog semestra.