Evo koliko Vlada novca dijeli crkvama u Hrvatskoj

Izvor: Ilustracija, Zagrebačka nadbiskupija

Koliko država troši na davanja vjerskim zajednicama ponajprije Katoličkoj crkvi, vječno je pitanje, a među one koji su pokušali dokučiti o kojem je iznosu riječ uključila se u posljednje vrijeme i GLAS-ova saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš, koja je ovaj put došla i do podatka o plaćama za rad vjeroučitelja u školama.

Nakon što je početkom prosinca prošle godine od Vlade dobila odgovor na zastupničko pitanje koliko je javnih sredstava u protekle tri godine izdvojeno za djelovanje vjerskih zajednica u RH ukupno te koliko za pojedine vjerske zajednice i za koje aktivnosti, ali su u njemu bila navedena samo sredstva koja se isplaćuju s pozicije Ministarstva financija, Anka Mrak Taritaš je sredinom prosinca zatražila od Vlade dopunu traženih podataka, koju je Vlada verificirala na današnjoj sjednici, piše N1.

Odgovor Vlade Anki Mrak Taritaš u vezi s isplatama za dužebrižništvo, održavanje sakralnih i drugih objekata te rad vjeroučitelja
Prema odgovoru poslanom Mrak Taritaš Vlada saborskoj zastupnici odgovara da je Ministarstvo obrane (MORH) u razdoblju od 2014. do 2016. godine utrošilo 23.771.391,47 kuna unutar aktivnosti Duhovna skrb za potrebe Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, i to:

– u 2014. godini 8.230.267,55 kuna
– u 2015. godini 7.795.716,69 kuna
– u 2016. godini 7.745.407,23 kuna.

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) je za dušebrižništvo katoličkih vjernika prema Ugovoru između Svete stolice i Republike Hrvatske iz 2002. godine, u razdoblju od 2014. do 2016. godine utrošilo 500.000,00 kuna godišnje, odnosno 1.500.000,00 kuna za navedeno razdoblje.

Ministarstvo kulture sredstva za zaštitu sakralnih objekata osigurava u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, odnosno Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te je u razdoblju od 2014. do 2016. godine u okviru zaštite spomenika kulture Ministarstva kulture utrošilo ukupno 139.388.668,00 kuna

– u 2014. godini 42.148.886,00 kuna
– u 2015. godini 48.656.190,50 kuna
– u 2016. godini 48.583.591,50 kuna

i to za:
– programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Katoličke crkve izdvojeno je ukupno 117.483.839,50 kuna
– programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve izdvojeno je ukupno 20.274.759,50 kuna
– programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Reformatorske crkve izdvojeno je ukupno 1.494.469,00 kuna
– programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Židovske vjerske zajednice izdvojeno je ukupno 96.600,00 kuna
– programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Baptističke crkve izdvojeno je ukupno 39.000,00 kuna.

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija 31. listopada 2005. godine sklopili su Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi, podsjeća Vlada i navodi da je temeljem navedenog Ugovora, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u razdoblju od 2014. do 2016. godine uplatilo Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) iznos od 2.590.000,00 kuna

– u 2014. godini 910.000,00 kuna u koji iznos je uračunata rata duga iz 2012. godine od 70.000,00 kuna
– u 2015. godini 840.000,00 kuna i u 2016. godini 840.000,00 kuna

Temeljem navedenog Ugovora, u razdoblju od 2014. do 2016. godine Ministarstvo zdravstva uplatilo je 768.000,00 kuna godišnje, odnosno 2.304.000,00 kuna za prethodno navedeno razdoblje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je imalo podatke o broju učitelja po pojedinim predmetima do travnja 2014. godine kada je vođena vlastita evidencija o zaposlenicima odnosno prije prelaska na Centralni obračun plaća, ističe se u Vladinu odgovoru uz napomenu da su tada radna mjesta bila šifrirana te je tako postojala i posebna šifra za vjeroučitelje.

U 2014. godini bilo je ukupno 2.577 vjeroučitelja u osnovnim školama za koje je godišnje izdvajano 200,1 milijuna kuna te 585 vjeroučitelja u srednjim školama za koje je izdvojeno 42,4 milijuna kuna, odnosno ukupno 242,5 milijuna kuna.

Podaci za 2015. i 2016. godinu u ovom trenutku mogu se samo procijeniti na otprilike 250 milijuna kuna godišnje, navode, i Ministarstvo znanosti i obrazovanja ističe kako je trenutno u izradi šifrarnik radnih mjesta koji je u završnoj fazi te će se moći koristiti za statističke prikaze o radnim mjestima.

Naposljetku, Vlada u odgovoru, koji potpisuje premijer Andrej Plenković, napominje da se u odgovoru na zastupničko pitanje od 7. prosinca 2017. godine kojeg je uputila Mrak Taritaš iznos od 1.066.082.870,48 kuna isplaćen Katoličkoj crkvi za razdoblje od 2014. do 2016. godine odnosi na sredstva isplaćena s pozicija Ministarstva financija i sredstva isplaćena za dušebrižništvo vjernika s pozicija Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

GLAS se, podsjetimo, zalaže za reviziju Vatikanskih ugovora, a u tu su svrhu potrebni i podaci o financiranju Crkve, međutim, kako je već ranije upozorila i sama Mrak Taritaš, još uvijek čak ni s ovime ne raspolažemo svim brojkama s obzirom na to da se vjerske zajednice financiraju i iz lokalne samouprave.