Europski parlament usvojio Direktivu o zaštiti autorskog prava na jedinstvenom digitalnom tržištu Građani Europske unije i dalje će imati besplatan pristup internetskom sadržaju.

Foto: Hina

Na danas održanoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika prihvaćena je Direktiva o zaštiti autorskih prava na jedinstvenom digitalnom tržištu, tzv. Copyright Directive za čije je usvajanje glasala i hrvatska zastupnica Marijana Petir.

Osnovna svrha Direktive o zaštiti autorskih prava na jedinstvenom tržištu podrazumijeva bolju zaštitu kreativnog rada, umjetnika, izvođača, profesionalnog i kvalitetnog novinarstva kao i osiguranje autorima naknade za njihov rad. Ne manje važno, ova će Direktiva konačno spriječiti internetske divove da objavljuju tuđi rad i time stječu ogromne profite, a da pri tome ne plaćaju naknade autorima, no ni u kojem slučaju neće utjecati na građane kojima će korištenje interneta i dalje ostati besplatno.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir istaknula je sljedeće: „Internet i digitalne tehnologije mijenjaju svijet, stoga imamo odgovornost prema našim građanima u kreiranju bolje zakonske regulative. Važno je zaštiti kreativan rad, umjetnike, izvođače, profesionalno i kvalitetno novinarstvo te osigurati autorima naknadu za njihov rad. Također je važno građanima osigurati besplatan pristup mrežnom sadržaju i dati im mogućnost da te sadržaje dijele putem društvenih medija.“

O važnosti usvajanja ove Direktive, zastupnica Petir razgovarala je i s predstavnicima udruge hrvatskih kreativaca čije je stavove i mišljenja kao i obrazloženja istih pomno saslušala te se glasujući za prihvaćanje navedene Direktive zauzela za dodatnu zaštitu njihovih pripadajućih prava.

„Kulturne i kreativne industrije u Europi zapošljavaju više od 12 milijuna ljudi, što predstavlja 7,5 % radne snage Unije te stvaraju oko 509 milijardi EUR dodane vrijednosti za BDP, a zaštita autorskih prava temelj je njihovih prihoda. Iskorištavanje autorskog djela zaštićenog autorskim pravom, bez plaćanja naknade, ne može biti prihvatljiv temelj bilo kojeg poslovnog modela.

Neprihvatljivo je da internetski divovi objavljuju tuđi rad i time stječu ogromne profite, a pri tome ne plaćaju naknade autorima. Stoga kvalitetna zakonska rješenja mogu doprinijeti pravednosti u današnjem digitalnom dobu te osigurati dobrobit naših građana“, naglasila je zastupnica Petir.