Europske osobne iskaznice trebat će imati čip s otiscima prstiju i prikazom lica

Europska komisija je danas predložila da osobne iskaznice državljana EU-a na čipu moraju sadržavati biometrijske podatke, otiske prstiju i prikaz lica, kao jednu od niza mjera koje bi teroristima trebale dodatno otežati planiranje, financiranje i poduzimanje kriminalnih radnji.

Komisija procjenjuje da još oko 80 milijuna Europljana ima strojno nečitljive osobne iskaznice bez biometrijskih podataka. Utvrđivanje zajedničkih sigurnosnih standarda na razini EU-a pomoglo bi u suzbijanju krivotvorenja dokumenata, s kojima teroristi i kriminalci često ulaze u EU iz trećih zemalja.

Prema prijedlogu Komisije, osobne iskaznice građana EU-a starijih od 12 godina te boravišne dozvole članova njihovih obitelji koji nisu građani EU-a morali bi imati u čipu na kartici biometrijske podatke, konkretno otiske prstiju i prikaze lica. Stari dokumenti trebali bi biti zamijenjeni najkasnije unutar pet godina ili unutar dvije godine za one manje sigurne, poput strojno nečitljivih osobnih iskaznica.

Prijedlogom uredbe samo se žele poboljšati sigurnosne značajke osobnih dokumenata, dok države članice odlučuju o ostalim aspektima izgleda svojih nacionalnih osobnih iskaznica. Unaprijeđeni standardi predviđeni prijedlogom slijede pristup koji EU primjenjuje za sigurnosne značajke putovnica.

Komisija predlaže i direktivu čiji je cilj otežati financiranje terorističkih aktivnosti. Tako se predlaže da sigurnosne agencije imaju pravodoban pristup financijskim informacijama nužnima za istrage teških zločina, između ostaloga, informacijama o bankovnim računima.

Direktivom se želi poboljšati suradnja nacionalnih tijela radi razmjene financijskih informacija ili analiza, uključujući podatke o financijskim transakcijama. Komisija je predložila i stroža pravila o sastojcima eksploziva te uvozu i izvozu vatrenog oružja kako bi se teroristima dodatno ograničio pristup materijalima za njihove akcije.