Europska udruga državnih šuma (EUSTAFOR) nominirala zastupnicu Petir za nagradu za najbolje europarlamentarce u kategoriji poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva

Marijana Petit/Izvor: Facebook

Europska udruga državnih šuma (EUSTAFOR) nominirala zastupnicu Petir za nagradu za najbolje europarlamentarce u kategoriji poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva.

Zahvaljujući zastupnici Petir rješavanje problema razminiravanja šumskog područja Hrvatske i BiH podignuto je na europsku razinu.

Europska udruga državnih šuma (EUSTAFOR) je na prijedlog Hrvatskog drvnog klastera nominirala hrvatsku zastupnicu u Europskom parlamentu, Marijanu Petir za nagradu za najbolje europarlamentarce u kategoriji poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva (MEP Award). Ova središnja europska asocijacija za šumarstvo prepoznala je rad zastupnice Petir u Europskom parlamentu kao i njen doprinos u raspravama, a osobito oko rješavanja problema razminiravanja šuma u Replici Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, tretiranja biomase kroz regulativu o obnovljivim izvorima energije te uporabe i korištenja šumskog zemljišta.

Pored navedenog, EUSTAFOR je naglasio ključnu ulogu koju je zastupnica Petir, kao izvjestiteljica Odbora za poljoprivredu, imala sudjelujući u cjelokupnom procesu izrade nedavno usvojenog Energetskog paketa zakona, a zahvaljujući kojem će konvencionalna biogoriva nadalje zadržati svoju ulogu u dekarbonizaciji prometnog sektora, dok će se posebno promicati uvođenje naprednih biogoriva i veće korištenje obnovljive električne energije u sektoru prometa.

Povodom nominacije za ovu prestižnu nagradu s ciljem odavanja priznanja najboljim zastupnicima koji su svojim parlamentarnim aktivnostima značajno pridonijeli zakonodavnoj, nadzornoj ili proračunskoj ulozi Europskog parlamenta, zastupnica Petir je istaknula:

„Ponosna sam što je EUSTAFOR prepoznao moj rad u Europskom parlamentu, a iznad svega aktivno zalaganje za šumarski sektor i sektor biogospodarstva. Ujedno zahvaljujem i njihovoj članici, Hrvatskom drvnom klasteru na bezrezervnoj suradnji i potpori tijekom donošenja novog energetskog paketa zakona, a osobito na zajedničkom sastanku koji je održan s predstavnicima biogospodarskog sektora prilikom posjeta delegacije Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Upravo je taj sastanak bio ključna točka u potvrdi nužnosti rješavanja razminiravanja, velikog problema s kojim se Hrvatska još uvijek suočava, a koji sam onda podignula i na europsku razinu“.

Tijekom 2018. godine zastupnica Petir je nakon dvije godine pregovora i rasprava izborila da se prvi put u jednom od europskih propisa izrijekom daje mogućnost izuzeća Hrvatskoj da svoju referentnu razinu za šume izračuna uzimajući u obzir okupaciju dijela njezina teritorija u razdoblju od 1991. i 1998. godine te učinke rata i njegovih posljedica na praksu gospodarenja šumama na njezinu teritoriju. Bez ovog izuzeća drvno-prerađivački sektor u Hrvatskoj bio bi na velikom gubitku jer ne bi mogao koristiti 40 % etata. Također, emisije stakleničkih plinova koje hrvatske šume apsorbiraju ne bi se računale kao doprinos Hrvatske ublažavanju klimatskim promjenama te Hrvatska ne bi mogla zadovoljiti pravilo o neutralnoj ili pozitivnoj bilanci što bi imalo daljnje financijske i gospodarske posljedice.