EK objavila analizu kandidatura za sjedište EMA-e i EBA-e

Sky office u Zagrebu

Europska komisija je objavila je ocjenu pristiglih kandidatura za sjedišta dviju agencija koje se moraju preseliti iz Londona nakon izlaska Velike Britanije iz EU-a, među njima i ponudu Grada Zagreba koji se kandidarao za sjedište Europske agencije za lijekove (EMA). Za dvije agencije ukupno je pristiglo 27 ponuda, a samo za EMA-u natječe se 19 europskih gradova, a ima gradova koji su se kandidarali za obje agencije – EMA-u i za EBA (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo).

Komisija je napravila procjenu na temelju podataka koje su joj dostavili gradovi i zemlje i u analizi se ne daje vrijednosna ocjena pristiglih kandidatura, ni bilo kakav poredak gradova, nego se samo konstatira ispunjava li svaka ponuda kriterije o kojima su se dogovorili šefovi država ili vlada EU-a na summitu u lipnju ove godine. Na temelju ocjene Europske komisije, Vijeće za opće poslove EU-a u listopadu će održati političku raspravu, a konačna odluka bit će donesena u studenome.

Prvi kriterij – zgrada u kojem bi bila smještena EMA, Zagreb ispunjava. Sky Office na Zagrebačkoj aveniji ima 32.000 četvornih metara i prema ponudi ispunjava sve potrebe EMA-e, ali u ponudi nema pojedinosti o pojedičnim kriterijima niti datuma kada bi zgrada bila dostupna EMA-i.

Drugi kriterij – dostupnost: Komisija kaže da ponuda sadrži opće informacije o dostupnim letovima između Zagreba i većine europskih prijestolnica, bez navođenja koji su to gradovi, koliko su česti i koliko traju letovi. U ponudi nema informacija o povezanosti javnim priijevozom zračne luke i predložene lokacije. U ponudi se kaže da Zagreb raspolaže s 2,585 hotelskih soba visoke kategorije i 1,289 soba srednje kategorije.

Što se tiče mogućnosti obrazovanja djece djelatnika EMA-e, u ponudi se kaže da postoje predškolski programi na hrvatskom i engleskom jeziku, osnovne škole na njemačkom, francuskom, talijanskom i engleskom, ali bez navođenja pojedinosti o dostupim mjestima. U ponudi nema podataka o dječjim vrtićima, ali se navodi mogućnost uspostave korporativnog vrtića unutar zgrade EMA-e. Također se nudi uvođenje međunarodnih programa u više osnovnih škola u Zagrebu. U zagrebačkoj kandidaturu navodi se da postoje dvojezične englesko-hrvatske škole i škole na stranim jezicima. Što se tiče visokog obrazovanja, Zagreb nudi 31 studijski program stranih jezika, ali bez navođenja pojedinosti o dostupnosti programa na stranim jezicima. U ponudi se ističe spremnost hrvatskih vlasti da pomognu djeci zaposlenika EMA-a pri upisu na fakultete.

Četvrti je kriterij mogućnost zaposlenja bračnih drugova, socijalna sigurnost  i zdravstvena skrb. Komisija kaže da u ponudi Zagreba nema informacija o socijalnoj sigurnosti za djecu i bračne drugove zaposlenih u EMA-i, da imaju pristup zdravstvenoj skrbi. U ponudi se  hrvatski znanstveni, istraživački i razvojni sektor nudi kao mogućnost za zapošljavanje bračnih drugova.

Peti je kriterij neometani i glatki nastavak rada EMA-e odmah po preseljenju iz Londona. Zagrebačka ponuda ne navodi informacije o vremenskom okviru. U ponudi se navode opće informacije o hrvatskom ICT i zdravstvenom sektoru, a u vezi s mogućnošću zapošljavanja. U ponudi se na navode konkretne informacije o mogućnosti EMA-e da zadrži osoblje niti informacije kako će agencija biti operativna tijekom prijelaznog razdoblja. Hrvatske vlasti namjeravaju ponuditi osoblju EMA-e i njihovim obiteljima pomoć tijekom preseljenja.

Zadnji kriterij je zemljopisna rasprostranjenost europskih agencija. Zagreb je jedan od pet europskih prijestolnici u kojima nijedna agencija nema sjedište.